7. Extra: Yleisiä verbejä preesenstaivutuksineen

Tältä sivulta löydät joitakin yleisiä verbejä preesenstaivutuksineen. Taivutussäännöt löytyvät osiosta 7; tässä osiossa taivutukset ovat poikkeuksellisesti annettu kaikissa persoonissa (vaikka verbi olisi säännöllinen). (Kertaatko saksan alkeita ja etsit listaa saksan epäsäännöllisistä ja vahvoista verbeistä eri aikamuodoissaan? Katso tämä.)

Vinkki: Tulosta sivu itsellesi – ja opettele peittämällä taivutukset tai vaihtoehtoisesti suomennos.

1. sein (olla)
ich bin, du bist, er ist
wir sind, ihr seid, sie/Sie sind
2. haben (omistaa)
ich habe, du hast, er hat
wir haben, ihr habt, sie/Sie haben
3. werden (tulla joksikin)
ich werde, du wirst, er wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden
4. machen (tehdä)
ich mache, du machst, er macht
wir machen, ihr macht, sie/Sie machen
5. geben (antaa)
ich gebe, du gibst, er gibt
wir geben, ihr gebt, sie/Sie geben
6. sagen (sanoa)
ich sage, du sagst, er sagt
wir sagen, ihr sagt, sie/Sie sagen
7. kommen (tulla)
ich komme, du kommst, er kommt
wir kommen, ihr kommt, sie/Sie kommen
8. gehen (mennä)
ich gehe, du gehst, er geht
wir gehen, ihr geht, sie/Sie gehen
9. wissen (tietää)
ich weiß, du weißt, er weiß,
wir wissen, ihr wisst, sie/Sie wissen
10. sehen (nähdä)
ich sehe, du siehst, er sieht
wir sehen, ihr seht, sie/Sie sehen
11. arbeiten (tehdä työtä)
ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie/Sie arbeiten
12. fahren (matkustaa, ajaa; kuljettaa)
ich fahre, du fährst, er fährt
wir fahren, ihr fahrt, sie/Sie fahren
13. laufen (juosta, kulkea; kävellä)
ich laufe, du läufst , er läuft
wir laufen, ihr lauft, sie/Sie laufen
14. essen (syödä)
ich esse, du isst, er isst
wir essen, ihr esst, sie/Sie essen
15. nehmen (ottaa)
ich nehme, du nimmst, er nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen
16. bleiben (jäädä; pysyä)
ich bleibe, du bleibst, er bleibt
wir bleiben, ihr bleibt, sie/Sie bleiben
16. lassen (antaa, päästää, sallia)
ich lasse, du lässt, er lässt
wir lassen, ihr lasst, sie/Sie lassen
17. stehen (seisoa)
ich stehe, du stehst, er steht
wir stehen, ihr steht, sie/Sie stehen
18. finden (löytää, tavoittaa, keksiä)
ich finde, du findest, er findet
wir finden, ihr findet, sie/Sie finden
19. liegen (maata; sijaita)
ich liege, du liegst, er liegt
wir liegen, ihr liegt, sie/Sie liegen
20. lernen (oppia)
ich lerne, du lernst, er lernt
wir lernen, ihr lernt, sie/Sie lernen
21. studieren (opiskella [korkeakoulussa])
ich studiere, du studierst, er studiert
wir studieren, ihr studiert, sie/Sie studieren
22. denken (ajatella)
ich denke, du denkst, er denkt
wir denken, ihr denkt, sie/Sie denken
23. nehmen (ottaa)
ich nehme, du nimmst, er nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen
24. tun (tehdä)
ich tue, du tust, er tut
wir tun, ihr tut, sie/Sie tun
25. glauben (uskoa; luulla)
ich glaube, du glaubst, er glaubt
wir glauben, ihr glaubt, sie; Sie glauben
26. halten (pidellä)
ich halte, du hältst, er hält
wir halten, ihr haltet, sie/Sie halten
27. nennen (nimittää; kutsua)
ich nenne, du nennst, er nennt
wir nennen, ihr nennt, sie/Sie nennen
28. sprechen (puhua)
ich spreche, du sprichst, er spricht
wir sprechen, ihr sprecht, sie/Sie sprechen
29. bringen (tuoda; kantaa)
ich bringe, du bringst, er bringt
wir bringen, ihr bringt, sie/Sie bringen
30. leben (elää)
ich lebe, du lebst, er lebt
wir leben, ihr lebt, sie/Sie leben
31. fragen (kysyä)
ich frage, du fragst, er fragt
wir fragen, ihr fragt, sie/Sie fragen
32. kennen (tietää; tuntea)
ich kenne, du kennst, er kennt
wir kennen, ihr kennt, sie/Sie kennen
33. spielen (pelata; soittaa)
ich spiele, du spielst, er spielt
wir spielen, ihr spielt, sie/Sie spielen
34. brauchen (tarvita)
ich brauche, du brauchst, er braucht
wir brauchen, ihr braucht, sie/Sie brauchen
35. folgen (seurata)
ich folge, du folgst, er folgt
wir folgen, ihr folgt, sie/Sie folgen
36. verstehen (ymmärtää)
ich verstehe, du verstehst, er versteht
wir verstehen, ihr versteht, sie/Sie verstehen
37. bekommen (saada)
ich bekomme, du bekommst, er bekommt
wir bekommen, ihr bekommt, sie/Sie bekommen
38. beginnen (aloittaa)
ich beginne, du beginnst, er beginnt
wir beginnen, ihr beginnt, sie/Sie beginnen
39. versuchen (yrittää)
ich versuche, du versuchst, er versucht
wir versuchen, ihr versucht, sie/Sie versuchen
40. schreiben (kirjoittaa)
ich schreibe, du schreibst, er schreibt
wir schreiben, ihr schreibt, sie/Sie schreiben
41. sitzen (istua)
ich sitze, du sitzt, er sitzt
wir sitzen, ihr sitzt, sie/Sie sitzen
42. fallen (pudota; tippua)
ich falle, du fällst, er fällt
wir fallen, ihr fallt, sie/Sie fallen
43. treffen (tavata)
ich treffe, du triffst, er trifft
wir treffen, ihr trefft, sie/Sie treffen
44. suchen (etsiä)
ich suche, du suchst, er sucht
wir suchen, ihr sucht, sie/Sie suchen
45. tragen (kantaa; kuljettaa)
ich trage, du trägst, er trägt
wir tragen, ihr tragt, sie/Sie tragen
46. lesen (lukea)
ich lese, du liest, er liest
wir lesen, ihr lest, sie/Sie lesen
47. verlieren (kadottaa; hävittää)
ich verliere, du verlierst, er verliert
wir verlieren, ihr verliert, sie/Sie verlieren
48. wohnen (asua)
ich wohne, du wohnst, er wohnt
wir wohnen, ihr wohnt, sie/Sie wohnen
49. warten (odottaa)
ich warte, du wartest, er wartet
wir warten, ihr wartet, sie/Sie warten
50. helfen (auttaa)
ich helfe, du hilfst, er hilft
wir helfen, ihr helft, sie/Sie helfen
51. gewinnen (voittaa)
ich gewinne, du gewinnst, er gewinnt
wir gewinnen, ihr gewinnt, sie/Sie gewinnen
52. fühlen (aistia; tuntea)
ich fühle, du fühlst, er fühlt
wir fühlen, ihr fühlt, sie/Sie fühlen
53. bieten (tarjota)
ich biete, du bietest, er bietet
wir bieten, ihr bietet, sie/Sie bieten
54. interessieren (kiinnostaa)
ich interessiere, du interessierst, er interessiert
wir interessieren, ihr interessiert, sie/Sie interessieren
55. erinnern (muistaa)
ich erinnere, du erinnerst, er erinnert
wir erinnern, ihr erinnert, sie/Sie erinnern
56. tanzen (tanssia)
ich tanze, du tanzt, er/sie/es tanzt
wir tanzen, ihr tanzt, sie/Sie tanzen
57. hören (kuulla; kuunnella)
ich höre, du hörst, er hört
wir hören, ihr hört, sie/Sie hören
58. reisen (matkata; matkustaa)
ich reise, du reist, er reist
wir reisen, ihr reist, sie/Sie reisen
59. öffnen (avata, aukaista)
ich öffne, du öffnest, er öffnet
wir öffnen, ihr öffnet, sie/Sie öffnen
60. schlafen (nukkua)
ich schlafe, du schläfst, er schläft
wir schlafen, ihr schlaft, sie/Sie schlafen
61. singen (laulaa)
ich singe, du singst, er singt
wir singen, ihr singt, sie/Sie singen
62. fliegen (lentää)
ich fliege, du fliegst, er fliegt
wir fliegen, ihr fliegt, sie/Sie fliegen
63. lieben (rakastaa)
ich liebe, du liebst, er liebt
wir lieben, ihr liebt, sie/Sie lieben
64. schließen (sulkea)
ich schließe, du schließt, er schließt
wir schließen, ihr schließt, sie/Sie schließen
65. trinken (juoda)
ich trinke, du trinkst, er trinkt
wir trinken, ihr trinkt, sie/Sie trinken
66. antworten (vastata)
ich antworte, du antwortest, er antwortet
wir antworten, ihr antwortet, sie/Sie antworten
67. kaufen (ostaa); verkaufen (myydä)
ich (ver)kaufe, du (ver)kaufst, er (ver)kauft
wir (ver)kaufen, ihr (ver)kauft, sie/Sie (ver)kaufen

Modaaliapuverbit (ks. tarkemmin osio 12)

1. dürfen (saada; olla lupa)
ich darf, du darfst, er darf
wir dürfen, ihr dürft, sie/Sie dürfen
2. können (osata; voida)
ich kann, du kannst, er kann
wir können, ihr könnt, sie/Sie können
3. mögen (pitää jostakin; haluta; saattaa; viitsiä)
ich mag, du magst, er mag
wir mögen, ihr mögt, sie/Sie mögen
4. müssen (täytyä; olla pakko)
ich muss, du musst, er muss
wir müssen, ihr müsst, sie/Sie müssen
5. sollen (pitää; on velvollisuus; on tarkoitus; kuulemma)
ich soll, du sollst, er soll
wir sollen, ihr sollt, sie/Sie sollen
6. wollen (haluta; tahtoa; aikoa)
ich will, du willst, er will
wir wollen, ihr wollt, sie/Sie wollen

Eriäviä yhdysverbejä (ks. lisää osio 14)

1. anrufen (soittaa (puhelimella))
ich rufe an, du rufst an, er ruft an
wir rufen an, ihr ruft an, sie/Sie rufen an
2. anfangen (aloittaa)
ich fange an, du fängst an, er fängt an
wir fangen an, ihr fangt an, sie/Sie fangen an
3. aufstehen (nousta ylös)
ich stehe auf, du stehst auf, er steht auf
wir stehen auf, ihr steht auf, sie/Sie stehen auf

Mainokset

4 kommenttia artikkeliin ”7. Extra: Yleisiä verbejä preesenstaivutuksineen

 1. busxbsubsbdjiugcbdcjdbubakyaxaoigsscjsnutsyhnjwsaxs
  wdscsuchowjlfcskchsjcs
  csjbucwjsknmcsjcgbscsjmcbscjscjskhcsbscjhsbgcsujkl
  cscnsjcsocshcnvsgcjshcsvyicsbcsugcgscdyucd.
  uboicsbucsjbcsbcbusbucsibckbsiyfscshuos.
  vyush8cs8gf7squodgaisbcuoshcshicscshvcsuchsygcdud
  njlscbsvvhcsmhcuscuschusgcsncbshhcscsbcsbhcvgsvkbaljcdcdhd
  codcjhdugcgduchxbcsjhcshucshvcbbdcsychcduolchsjgcdjvdjhcdnjcdvehhoivd
  njcdsbcjdlbbcmdjd;lvndvibdjndvndmlcbnxjlxhujhcbn cjishucfe,jdhvbdhve
  wdiwuifuwf9wif0ipfjwihcvsvcys

 2. isxhsioshusjjk[sjdwjhdeqlkqosgsal\zaisha7s8dow
  dwjldapdw9gd8svfstgdwjhchdsaijatsayhcwnsgcywtdghwj;coekjvryfgdxnxlmzugce
  dhusjkgtjvhjgxvschednvjdifyvgdhvfhvdjx ajxjcwqejickshbghchnceocks
  cnsujkhfjm,hyohbvfhvnfdjgxfavchvdjvrjkjbgdscsdnvdudvjvdjbugvd
  ndhvhndjlvdhyvdhgvbdrggbfdxjchuvdjouvdjhoudfvhjdxnxjcv’lekvdj;
  dmknhvdjlkvhdiivkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvdivhiuvdv8e
  cesopcyisiocshicouscccdcesgkchsgcsicusiycsucshcspcsojcds
  cskojcxaugcsajcujucgd vc cpkcjpdngp[lgfdhbgr2ev djbcdb fjvrf
  dvh ekvhbkdvkofchvd jlbcnvdjnvdhv jdjcdoxzoxjazicsjcsbcsvbghjuiopcgxvhxnbvbghjuikop[]v vcdswqasdcvb jfiohcudcs wfvghdifovpb fkv[pjdocnxkzh \gzsxbdcogvk[hn kobjpvincuxzhik g\jUF|Zasxwhdejgthyopjibgfvuzc\xgdfkbihjgfvcxbnnkl;kl;vbnsm,;cldkjhsgahjx,zmnbvxcbnkldshgreiwopeorituyrueiwsldkjfhghcjx,mcnbvbcnmx,.zxdjchfghdjskal;’;ankdjvdiifhijcduvjvdbvjivdjnxn jdbmdjokvenjddhdhjceguddudgvdgvdgdvvdggyvdfcsbcsghugyhhjjicscbughcvsc ssahbxsubcsugbwdeheveyfdts655uoejf84rxbavwxzz\axadwcfrgrjgrifpogurrgyhigggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiriririrhrihoiof7t4lcplsxkfoggycvhkh jcghfvhufiyhvfhjnvfugbrhjrijhf9vruvruvruvrhvrugvrhygrhgfruye4y3t43y43ti43433yit4y3fr3t3ftr3tr3ffr3ftr3yghfevgfevvvvvvvuetef3ryrfeererewryhudgvdyvgdt8v7dfsfuxstucgydfdtfcdtcfdbgucfdcysgbcugsfgdbsnuogcftsuhcducgdcojsicshcdhcshucgdihcdcsucgscdhuogcxhcsbnjlxb hvkxcjchsvcsgchgcscsbxsbcjshvgckbcvsgjvcgfsgucbvchbdvgcsbvnchbbxscbsbcvsghcvshvchcscsgjsbvhgcvhvchcvcsjcjxhinfhrfhroufrgtftdgsfjgefgeyfeyfgfeygfeyfehgfeygfeyufvdbefyhfbdcdjhcvdfdhcndjcghbnvhnvfjbfyhvgbhvfbgvhvfbvhnchvnujvhoudhuvjdhvnjrhvfhvfb hvngb cnhncnmv djvkdmdbdjcmjdmkjbcnmcjnjvdgvdhgbcdjuhcvsbnjshijdncdkpgvdiuogvdvdjgvujvdhvduvdgdbudvdvudvouvgudvuu.com

Kommentoi!

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s