12. Modaaliapuverbit & käskymuodot

AVAINLAUSEITA
Ich kann Rad fahren. Ich muss jetzt gehen.
Können Sie mir bitte sagen, wo das Einkaufscenter ist?
Darfst du Alkohol trinken? Ich darf nicht Alkohol trinken.
Ich will schlafen. Wohin willst du gehen?
Du sollst ins Krankenhaus gehen!

Eva mag Bier. Was möchten Sie?
Hör zu! Gehen Sie!

Tässä osiossa opettelemme modaaliapuverbit; niitä on esimerkkilauseissa jo muutamia vilahdellut. Lopussa opettelemme käskymuodon eli imperatiivin.

Modaaliapuverbit

Nämä verbit esiintyvät yleensä jonkun toisen verbin kanssa. Apuverbi taipuu persoonissa ja on siis predikaatin paikalla. Toinen verbi eli pääverbi taas on lauseen lopussa taipumattomana.
Yksikön 1. ja 3. persoona ovat samanlaiset.

Darf ich rauchen? (Saanko polttaa?)
Was darfst du nicht machen? (Mitä et saa tehdä?)
Ich kann Deutsch sprechen. (Osaan puhua saksaa.)
Ich muss jetzt gehen. (Minun täytyy nyt mennä.)
Ich will ins Kino gehen. (Haluan mennä elokuviin.)
Was soll ich tun? (Mitä minun pitää tehdä?)
Ich mag Schokolade. (Tykkään suklaasta.)
Was möchten Sie zum Mittag? (Mitä haluaisitte lounaaksi?)

dürfen = saada; olla lupa
ich darf; du darfst; er/sie/es darf
wir dürfen; ihr dürft; sie/Sie dürfen

können = osata; voida
ich kann; du kannst; er/sie/es kann
wir können; ihr könnt; sie/Sie können

mögen = pitää jostakin; haluta; saattaa; viitsiä
ich mag; du magst; er/sie/es mag
wir mögen; ihr mögt; sie/Sie mögen

müssen = täytyä; olla pakko
ich muss; du musst; er/sie/es muss
wir müssen; ihr müsst; sie/Sie müssen

sollen = pitää; on velvollisuus; on tarkoitus; kuulemma
ich soll; du sollst; er/sie/es soll
wir sollen; ihr sollt; sie/Sie sollen

wollen = haluta; tahtoa; aikoa
ich will; du willst; er/sie/es will
wir wollen; ihr wollt; sie/Sie wollen

Apuverbien -isi-muodot

Seuraavat ovat konditionaalimuotoja (”-isi-”). Möchte-verbimuotoa käytetään paljon kohteliaissa pyynnöissä (esim. ravintoloissa).

möchte = haluaisi
ich möchte; du möchtest; er/sie/es möchte
wir möchten; ihr möchtet; sie/Sie möchten

könnte = voisi
ich könnte; du könntest; er/sie/es könnte
wir könnten; ihr könntet; sie/Sie könnten

Harjoitus 12a: Käännä. VastauksetKaikki sanat ovat esiintyneet jossain kohtaa tässä blogissa, mutta jos et muista sanaa saksaksi, käytä sanakirjoja (sivupalkissa linkkejä)!
1. Minun täytyy matkustaa aamulla Berliiniin.
2. Hän osaa puhua saksaa.
3. En voi tulla tänään.
4. Osaatko soittaa pianoa [Klavier]?
5. Hän ei saa mennä.
6. Haluaisin mennä kotiin.
7. Meidän täytyy siivota [aufräumen].
8. Voimmeko tavata?
9. Haluaisitteko Te vielä jotain [noch etwas]?
10. Hänen täytyy tehdä tänään töitä.

Käskyt

Aluksi: Käskyn sävyä pehmennetään yleensä sanalla ”bitte” (myös esim. doch bitte, doch bitte mal).

Teitittely (Sie)

Opettelemme ensin teitittelymuodon imperatiivin eli käskymuodon, sillä se on helppoa (ja teitittelykäskyjä tarvitsee jonkin verran): verbimuoto on sama kuin teititeltäessä muutenkin; vain sanajärjestys käännetään niin, että ensin tulee verbi ja sitten pronomini (Sie). Olla-verbistä käskymuoto on kuitenkin ”Sein Sie”.

Entschuldigen Sie, bitte! (Antakaa anteeksi!)
Bitte, gehen Sie noch nicht! (Älkää vielä menkö!)

Muut persoonat

Sinä (du) -käskyt

-st-pääte putoaa pois (eikä du-pronominia tule):

[gehen, du gehst] Geh! (Mene!)
[bleiben, du bleibst] Bleib(e) noch ein bisschen! (Jää vielä hetkeksi!)
[hören, du hörst] Hör zu! (Kuuntele!)
[arbeiten, du arbeitest] Arbeite! (Työskentele!)
[warten, du wartest] Warte Mal! (Odota hetki!)
[sein, du bist; tämä on poikkeus] Sei! (Ole!)

Mahdollinen -e tulee päätteeseen lähinnä silloin, jos vartalo päättyy konsonanttiin tai kyseessä on monitavuinen verbi.

Vahvoilla verbeillä, joilla tapahtuu vokaalinmuutos e -> i / ie, on myös käskymuodon yksikön 2. persoonassa sama muutos (ja pääte puuttuu). Muutos ei koske monikkoa eikä muita vokaalinmuutoksia. Esim.
[geben, du gibst] Gib mir die Karte! (Anna minulle kartta!)
[nehmen, du nimmst] Nimm das Buch! (Ota kirja!)
[fahren, du fährst] Fahr! (Aja!) – muutosta ei tapahdu

Me (wir) -”käskyt”

Verbi ensin, sitten wir-pronomini.

Gehen wir! (Mennään!)
Fangen wir an! (Aloitetaan!)
Seien wir optimistisch! (Ollaan optimistisia!)

Te (ihr) -käskyt

Verbi on normaalissa muodossaan; ihr-pronominia ei tule.

Schlaft! (Nukkukaa!)
Geht noch nicht, bitte! (Älkää menkö vielä!)
Seid! (Olkaa!)

Harjoitus 12b: Täydennä käskymuoto (verbi + tarv. pronomini). Vastaukset.
1. __________ mir! (Auta minua!)
2. __________ ins Kino. (Mennään leffaan!)
3. __________ mir das Geld! (Anna minulle rahaa!)
4. Bitte, __________ schnell! (Tulkaa [Te] nopeasti!)
5. __________ das nicht! (Älä tee [tun] noin!)
6. __________ mir! (Kirjoita minulle!)
7. __________ gut! (Nuku hyvin!)
8. __________ mir das Buch! (Antakaa [Te] minulle kirja!)
9. __________ das Buch! (Ottakaa [te] kirja!)
10. __________ glücklich! (Ole onnellinen!)

Mainokset

8. Omistuspronominit & perhesanastoa

AVAINILMAISUJA
meine Mutter, mein Vater, meine Eltern
dein Sohn, deine Tochter
ihr Bruder, seine Schwester
unsere Großmutter
Ich habe einen Bruder und eine Schwester.

Tässä osiossa opit omistuspronominit sekä tärkeää perhesanastoa (sanasto on laaja; opiskele ainakin yleisimmät).

Omistuspronominit

Lue ja opettele omistuspronominien nominatiivimuodot.

ich; mein/meine
du; dein/deine
er; sein/seine
sie; ihr/ihre
es; sein/seine
wir; unser/unsere
ihr; euer/eure
sie; ihr/ihre
Sie; Ihr/Ihre

Näissäkin kaava on tuttu: jos omistettava asia on die-sukuinen tai monikollinen, valitaan e-päätteinen muoto. Lyhyempi muoto taas valitaan silloin, jos omistettava asia on der- tai das-sukuinen. (Omistuspronomineistakin saatat nähdä muunlaisiakin taivutuksia [esim. meinen], mutta niihin palataan myöhemmin osiossa 17.)

mein Haus; seine Mutter; meine Kinder

Ihr-sanalla on siis monia merkityksiä: te (sinuttelu), hänen (fem.), heidän, Teidän (teitittely) ja myös hänelle (fem.).

Harjoitus 8a: Täydennä oikea omistussana. Vastaukset.
1. Das ist _____Auto. (meidän auto [das Auto])
2. Das ist _____ Auto. (teidän [ihr] auto)
3. Das ist _____ Tasche. (sinun laukkusi [die Tasche])
4. Das ist _____  Buch. (minun kirjani [das Buch])
5.  _____  Bücher (minun kirjat)
6. Das ist _____  Buch. (hänen [sie] kirjansa)
7. Ist das _____  Haus? (hänen [er] talonsa [das Haus])
8. Das ist _____  Plan. (meidän suunnitelma [der Plan])

PS. Etunimet saavat genetiivissä päätteen -s: Claudias Haus (Claudian talo). Jos nimen lopussa on s-kirjain, käytetään heittomerkkiä: Matias’.

Perhesanastoa

Muista aina opetella sanan suku sekä monikon pääte.
Vinkki: Voit kuunnella yleisimmät sukulaissanat esim. täällä, täällä tai täällä.

die Familie, -n = perhe
die Eltern = vanhemmat
der Vater, -+
/ der Vati, -s = isä / isi
die Mutter, -+
/ die Mutti, -s = äiti
das Kind, -er
= lapsi
der Sohn, -e+
= poika
die Tochter, -+
= tytär
der Bruder, -+
= veli
die Schwester, -n
= sisko
die Geschwister =
sisarukset
der Zwilling, -e = kaksonen

die Stiefmutter, -+ = äitipuoli
der Stiefvater, -+
= isäpuoli
der Halbbruder, -+ / der Stiefbruder = velipuoli
die Halbschwester, -n / die Stiefschwester = siskopuoli

das Ehepaar, -e = aviopari
der Mann, -er+ / der Ehemann, -er+ = aviomies
die Frau, -en / die Ehefrau, -en = aviovaimo
der Lebensgefährte, -n = avopuoliso (mies)
die Lebensgefährtin, -nen = avopuoliso (nainen)
der Partner, – / die Partnerin, -nen = kumppani

Haben Sie Geschwister?
Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
Nein, ich habe keine Geschwister.
Ich habe zwei Töchter.

Klaus ist der Vater von Anna. (Klaus on Annan isä.)
Maria ist die Großmutter von Klaus. (Maria on Klausin isoäiti.)

Harjoitus 8b: Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Monet ovat tuttuja jo osiosta 4.
Muuta lopuksi kysymykset teitittelymuotoon.
1. Wie heißt du? >>
2. Hast du Familie? Hast du Kinder? >>
3. Hast du Geschwister? >>
4. Wie heißen deine Eltern? Wie heißt dein Bruder/deine Schwester? >>
5. Wie alt bist du? Wie alt ist dein Bruder/…? >>

die Verwandten = sukulaiset
die Großeltern = isovanhemmat
die Großmutter, -+ / die Oma, -s = isoäiti
der Großvater, -+ / der Opa, -s = isoisä
ur- = etuliite iso-; esim. Urgroßvater = isoisoisä
das Enkelkind, -er = lastenlapsi
der Onkel, – = setä; eno
die Tante, -n = täti
der Cousin, -s = (poika)serkku
die Cousine, -n / Kusine, -n = (tyttö)serkku

der Junge, -n = poika
das Mädchen, – = tyttö
das Baby, -s = vauva
der Freund, -e = ystävä
die Freundin, -nen = ystävä(tär)
das Einzelkind, -er = ainoa lapsi

die Schwiegermutter, -+ = anoppi
der Schwiegervater, -+ = appi
die Schwiegertochter, -+ = miniä
der Schwiegersohn, -+ = vävy
die Nichte, -n = sisaren-/veljentytär
der Neffe, -n = sisaren-/veljenpoika
der Enkel, – = tyttären-/pojanpoika
die Enkelin, -nen = tyttären-/pojantytär
der Schwager, -+ = lanko
die Schwägerin, -nen = käly

Harjoitus 8c: Keksi kysymyksiä sukulaisistasi ja vastaa. Tai kirjoita lyhyt esittely sukulaisistasi (esim. tyyliin ”isoäitini on nimeltään… / minulla on kaksi tätiä / …).

der Familienstand = siviilisääty
verheiratet = avioliitossa (adj.)
ledig / unverheiratet = naimaton
der/die Single, -s // der Alleinlebende = sinkku
verlobt = kihloissa
geschieden // der/die Geschiedene = eronnut
verwitwet = jäänyt leskiksi
der Witwer, – / die Witwe, -n = leski

die Ehe, -n = avioliitto
die Lebensgemeinschaft, -en = avoliitto
die Ehescheidung, -en = avioero

Harjoitus 8d: Käännä lauseet. Vastaukset.
1. Olen naimisissa.
2. Olen eronnut.
3. Olen naimaton.

Vinkki: Etälukion sivulla on hyvä kuuntelutehtävä, joka sisältää sukulaisuussanoja yms. Jos se tuntuu nyt liian vaikealta, palaa kuuntelemaan se opiskeltuasi hieman lisää. & Voit myös kuunnella About.comin lyhyekön pätkän; yritä kirjoittaa teksti. Löydät sen täältä kohdasta 9c (samalla sivulla on myös pari muuta hyvää tehtävää).

7. Verbien preesenstaivutus

Tässä osiossa opit verbien preesenstaivutuksen. Opit jo aiemmin osiossa 4, miten verbit sein ja haben taipuvat; kertaa ne! Saksassa on verbeillä neljä aikamuotoa, mutta nyt opettelemme vain preesensin.

Säännölliset verbit

1. Katso, mikä verbin vartalo on. Sen saat, kun erotat verbin perusmuodosta -en-päätteen (joillakin verbeillä pelkkä -n).

esimerkiksi:  machen > verbin vartalo on: mach

2. Lisää tähän vartaloon persoonapääte (lihavoitu). Opettele päätteet heti hyvin!

machen – tehdä
ich mache
du machst
er/sie/es macht
wir machen
ihr macht
sie/Sie machen

Harjoitus 7a: Taivuta nyt verbit ”studieren” (opiskella), ”spielen” (pelata; leikkiä), ”kommen” (tulla), ”gehen” (mennä) ja ”wohnen” (asua). Lisää päätteet huolellisesti verbin vartaloon. Jos haluat varuilta tarkistaa, voit tehdä sen esim. Verbixissä.

* Verbit, joiden vartalo päättyy t- tai d-kirjaimeen tai konsonanttiyhtymään, saavat yksikön 2. ja 3. persoonassa sekä myös monikon 2. persoonassa päätteeseen ylimääräisen e:n. Katso esimerkki.

Esim. arbeiten (tehdä työtä)
ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie/Sie arbeiten

* Jos verbin vartalon viimeinen kirjain on s, z tai se loppuu kirjainyhdistelmään -sch, yksikön 2. persoonan pääte on pelkkä -t. Tällöin siis yksikön 2. persoona, yksikön 3. persoona ja monikon 2. persoona ovat keskenään samanlaisia. Katso esimerkki.

Esim. tanzen (tanssia)
ich tanze, du tanzt, er/sie/es tanzt
wir tanzen, ihr tanzt, sie/Sie tanzen

Harjoitus 7b: Taivuta nyt verbit ”warten” (odottaa), ”öffnen” (avata) ja ”reisen” (matkustaa). Ole tarkkana!

* Muutamille -el ja -er-loppuisille verbeille tulee monikon 1. ja 3. persoonissa vain pääte -n.

wandern (vaeltaa)
ich wandere, du wanderst, er/sie/es wandert
wir wandern, ihr wandert, sie/Sie wandern

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisillä (vahvoilla verbeillä) on poikkeava taivutus yksikön 2. ja 3. persoonassa. Näillä persoonilla infinitiivin vokaali muuttuu seuraavien esimerkkien mukaisesti:

 • e > i — geben, er gibt
 • e > ie — sehen, er sieht
 • a > ä — fahren, er fährt
 • au > äu — laufen, er läuft

sehen (nähdä)
ich sehe, du siehst, er/sie/es sieht
wir sehen, ihr seht, sie/Sie sehen

fahren (matkustaa, ajaa; kuljettaa)
ich fahre, du fährst, er/sie/es fährt
wir fahren, ihr fahrt, sie/Sie fahren

laufen (juosta, kulkea; kävellä)
ich laufe, du läufst , er/sie/es läuft
wir laufen, ihr lauft, sie/Sie laufen

essen (syödä)
ich esse, du isst, er/sie/es isst
wir essen, ihr esst, sie/Sie essen

nehmen (ottaa) ~ huomioi tämä 
ich nehme, du nimmst, er/sie/es nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen

Harjoitus 7c: Taivuta nyt nämä verbit. Muutos koskee siis vain yksikön 2. ja 3. persoonaa.
1. ”lesen” (lukea), jossa e -> ie
2. ”sprechen” (puhua) & ”helfen” (auttaa), jossa e -> i
3. ”schlafen” (nukkua) & ”fallen” (pudota; kaatua) & ”tragen” (kantaa) &
”waschen” (pestä) & ”halten” (pitää [kiinni]), jossa a -> ä.

Opettele vielä verbi ”wissen” (tietää)
ich weiß, du weißt, er/sie/es weiß,
wir wissen, ihr wisst, sie/Sie wissen

.. sekä verbi ”werden” (tulla joksikin)
ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

sekä ”mögen” (tykätä) ~ opettelemme tätä myöhemmin, on modaaliapuverbi
ich mag, du magst, er/sie/es mag,
wir mögen, ihr mögt, sie/sie mögen

Harjoitus 7d: Kun olet opetellut kaikki edellä olevat kunnolla, voit siirtyä tähän harjoitukseen. Täydennä kaikista annetuista verbeistä preesensin yksikön 3. persoonan muoto. Joukossa on sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä. Vastaukset.
fliegen (lentää) -> er ______
essen (syödä) -> er ______
kommen (tulla) -> er ______
heißen (olla nimeltään) -> er ______
lesen (lukea) -> er ______
nehmen (ottaa) -> er ______
schreiben (kirjoittaa) -> er ______
sein (olla) -> er ______
wissen (tietää) -> er ______
schlafen (nukkua) -> er ______
sehen (nähdä) -> er ______
sprechen (puhua) -> er ______
beginnen (alkaa; aloittaa) -> er ______
denken (ajatella) -> er ______
geben (antaa) -> er ______
gehen (kävellä) -> er ______
haben (omistaa) -> er ______
fallen (pudota; kaatua) -> er ______
finden (löytää) -> er ______
kennen (tuntea) -> er ______
tun (tehdä) -> er ______
waschen (pestä) -> er ______
singen (laulaa) -> er ______
schwimmen (uida) -> er ______
sitzen (istua) -> er ______
treffen (tavata) -> er ______
trinken (juoda) -> er ______
halten (pitää [kiinni]) -> er ______
verstehen (ymmärtää) -> er _________

Harjoitus 7e: About.com on koonnut sivuilleen 50 yleistä saksan verbiä. Kirjoita jokainen verbi itsellesi ylös ja perään suomennos (käytä sanakirjoja apuna) sekä huomautus, jos verbi taipuu jotenkin epäsäännöllisesti. Voit myös pelata toisaalla peliä, jossa pitää yhdistää verbin infinitiivi oikeaan kuvaan; hyvä oppimistapa erityisesti niille, joilla on hyvä kuvamuisti.

VINKKI: Tämän blogin 7. Extra-osiosta löydät myös paljon verbejä taivutuksineen!

Harjoitus 7f: Täydennä verbi oikeassa muodossa. Vastaukset.
1. Ich _______ Deutsch. _________ du Deutsch? (Puhun [sprechen] saksaa. Puhutko…)
2. Ich ______ dich. (Rakastan [lieben] sinua.)
3. Ich _______ morgen nach Deutschland. (Matkustan [fahren] aamulla Saksaan.)
4. Was _______ wir jetzt? (Mitä me nyt teemme [machen]?)
5. Sie ________ sehr schön. (Te laulatte kauniisti.)
6. Ich ____ Deutscher. (Olen [sein] saksalainen.)
7. _________ ihr Basketball? (Pelaatteko [spielen] te koripalloa?)
8. _________ du am Samstag? (Työskenteletkö [arbeiten] lauantaina?)
9. Er ______ nach Finnland. (Hän matkustaa [fahren] Suomeen.)
10. Wo ______ du? Wo ________ Sie? (Missä asut [wohnen]? Missä Te asutte?)
11. Sie ____, was sie ______. (Hän sanoo [sagen], mitä ajattelee [denken].)
12. Er _______ Italienisch. (Hän puhuu italiaa.)
13. Wann _______ er nach Italien? (Milloin hän matkustaa [reisen] Italiaan?)
14. Ich _____ Durst. Ihr _____ zwei Katzen. (Minulla on jano. Teillä on 2 kissaa.)
15. Er ________, was er will. (Hän tietää [wissen], mitä haluaa].)

Vinkki: Voit tehdä about.comin sivuilla lyhyen 10 kohdan verbitestin.

Vinkki: Myös German.netissä voit harjoitella verbien taivutusta preesensissä.

HUOMAA, että tällä sivulla on mainittu vain osa epäsäännöllisesti taipuvista verbeistä. Jos törmäät uuteen verbiin, selvitä miten se taipuu. Käytä hyväksesi sanakirjoja tai netin verbitaulukoita (blogin sivupalkissa linkkejä ilmaisille sivustoille). Monet sivut ovat englanninkielisiä, mutta sillä ei ole merkitystä (”Simple present” on tämä preesenstaivutus, mitä tällä sivulla on opeteltu).

Sanakirjoissa verbit on usein annettu seuraavan esimerkin mukaisella tavalla:
geben v [gibt, gab, hat gegeben]
1. antaa (ojentaa, tarjota), luovuttaa (antaa, jättää), …

> Verbin perusmuodon perässä olevat kolme taivutusta ovat siis yksikön 3. persoonan preesens (näet, että se on epäsäännöllinen, joten tiedät siis myös yksikön 2. persoonan menevän samalla tavalla [du gibst]), imperfekti ja perfekti.

*

Aihepiiriin liittyvää:

– Opettelemme modaaliapuverbejä ja käskymuotoa osiossa 12.
– Eriäviä yhdysverbejä opettelemme osiossa 14.
– Menneitä aikamuotoja opettelemme osiossa 21.

6. der / das / die & monikko

Tämä osio on tiivis tietopaketti saksan kielen substantiivien suvuista sekä monikon muodostamisesta. Muista, että saksan kielessä kaikki substantiivit kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Monikon muodostaminen

Kun opettelet saksan sanoja, opettele samalla niiden suku (der/das/die). Sukuihin liittyen on jonkin verran nyrkkisääntöjä, mutta aina suvut eivät siis niiden mukaan määräydy. Samoin on monikon päätteiden kanssa; ne kannattaa opetella ulkoa. Sanakirjoja käyttäessä on hyvä tietää, että jos monikon päätteessä on +, se tarkoittaa, että vokaaliin tulee vokaalinmuutos umlaut eli esimerkiksi: der Stuhl, -e+ >> der Stuhl, die Stühle. Jos sana on yhdyssana, umlaut koskee vain jälkimmäistä osaa. Monikon artikkeli on die.

Harjoitus 6a: Muodosta monikko päätteen avulla; ensimmäinen on esimerkkinä. Vastaukset.
1. das Haus, -er+ (talo) >> die Häuser
2. die Hand, -e+ (käsi) >> 
3. der Hund, -e (koira) >> 
4. die Pizza, -s >> 
5. das Wort, -er+ (sana) >> 
6. das Mädchen, – (tyttö) >> 
7. der Bahnhof, -e+ (rautatieasema) >> 
8. die Mutter, -+ (äiti) >> 
9. das Bild, -er (kuva) >> 
10. der Apfel, -+ (omena) >> 

Alustus: sukuja on kolme

Saksan kielessä substantiiveilla on siis aina suku. Näitä sukuja on kolme:

 • maskuliini: der/ein
 • feminiini: die/eine
 • neutri: das/ein
 • monikko: die/-

Ein/eine/ein -muodot ovat epämääräisiä. Niitä käytetään silloin, kun jokin asia mainitaan ensimmäistä kertaa eli se ei ole tuttu. Monikosta käytetään epämääräistä muotoa (eli artikkelia ei ole), kun puhutaan asioista yleensä.

Määräistä artikkelia (der/das/die) käytetään, kun asia on jo mainittu tai se muuten tunnetaan.

Katso esimerkit:
Es ist ein Hund. Der Hund ist allein. (Se on koira. Koira on yksin.)
Ich finde eine Katze. Die Katze ist schwarz. (Löydän kissan. Kissa on musta.)
Da ist ein Mädchen. Das Mädchen ist sehr schön. (Tuolla on tyttö. Tyttö on erittäin kaunis.)
Es gibt Kinder hier. Die Kinder sind böse. (Täällä on lapsia. Lapset ovat ilkeitä.)
(Esimerkkilauseet Wikikirjastosta.)

Käytä substantiivin kanssa aina artikkelia, jollei kyseessä oli jokin tilanne, jolloin se jätetään pois (esim. ainesanat tai kun edessä on omistussana tai kun kyse on ammatin ilmaisemisesta). 
Er ist Ingenieur von Beruf. Er ist Deutscher.

Huom. Olet nähnyt artikkeleista tässä blogissa jo muitakin taivutettuja muotoja (esim. einen). Niihin palataan kuitenkin myöhemmin.

Tarkemmin artikkeleista

Artikkelia EI siis käytetä:

* kun puhutaan henkilön ammatista tai kansalaisuudesta
* kun puhutaan ainesanoista
* kun puhutaan abstrakteista käsitesanoista
* jos substantiivin edellä on genetiivi tai jokin pronomini

Der, das vai die?

Huomaa, että nämä ovat nyrkkisääntöjä ja poikkeuksia siis kyllä löytyy.

DER (maskuliini)

 • Miespuoliset henkilöt ja eläimet
 • Viikonpäivät, vuorokaudenajat, vuodenajat, kuukaudet, …
 • Monet maa- ja kivilajit, ilmansuuntien nimet sekä sateiden ym. nimet
 • Alkoholijuomien, vuorten ja automerkkien nimet
 • -er-loppuiset tekijänimet sekä kansallisuudet
 • Monet verbin vartalosta muodostetut (yksitavuiset) substantiivit
 • Monet -e-päätteiset ihmistä tai eläintä tarkoittavat sanat
 • -ismus, -or, -ant, -ent, -ist -päätteiset substantiivit

Monikko: Kirjaimiin -en, -el tai -er päättyvät sanat eivät saa monikossa mitään päätettä, mutta moniin tulee umlaut. Normaalisti maskuliinisten sanojen monikkopääte on -e tai -e+.

DAS (neutri)

 • Substantiiveina käytetyt verbien perusmuodot/infiniitivit
 • Useimmat metallit ja alkuaineet
 • -chen ja -lein -päätteiset substantiivit
 • -um ja -ment -päätteiset substantiivit
 • Monet ge-etuliitteiset substantiivit
 • Monet -nis -päätteiset sanat
 • Monet maat, kaupungit, yms., mutta niiden edessä ei artikkelia käytetä

Monikko: Kirjaimiin -en, -el tai -er päättyvät sanat eivät saa monikossa mitään päätettä. Normaalisti monikkopääte on -e tai -er/-er+. -um tai -ium -päätteiset sanat muuttuvat monikossa -en tai -ien-päätteisiksi.

DIE (feminiini)

 • Naispuoliset henkilöt ja eläimet
 • Useat kasvien ja hedelmien nimitykset
 • Monet kaksitavuiset -e -loppuiset ei-elollista oliota merkitsevät sanat
 • Sanat, jotka loppuvat -ei, -heit, -in, -keit, -schaft tai -ung.
 • -ek, -ik, -ie, -(t)ion, -tät, -ur, -nz -päätteiset lainasanat
 • Useimmat moottoripyörämerkit, lentokoneiden ja laivojen nimitykset

Monikko: Kirjaimiin -er päättyvät feminiinisukuiset sanat saavat päätteen -n. Normaali monikkopääte on -n tai -en; joissakin sanoissa -e tai -e+.

Monissa lainasanoissa monikon pääte on -s.

Yhdyssanoissa viimeinen osa määrittää suvun!

Kuten on jo aiemmin todettu, fiksuinta on opetella aina uusista sanoista ulkoa suku ja monikko, sillä poikkeuksia on säännöissä niin paljon. Näissä harjoituksissa hyödynnä kuitenkin edellä oppimiasi nyrkkisääntöjä.

Harjoitus 6b: Päättele suku nyrkkisääntöjen avulla (der, das, die). Vastaukset.
1. ___ Tante (täti) 2. ___ Zentrum (keskusta)
3. ___ Mädchen (tyttö – huom. tämä) 4. ___ Kultur (kulttuuri)
5. ___ Essen (syöminen) 6. ____ Vater (isä)
7. ___ Lehrer (opettaja) 8. ____ Eisen (rauta)
9. ___ Amerikaner (amerikkalainen) 10. ___ Zeitung (lehti)
11. ___ Fräulein (neiti – huom. tämä) 12. ___ Löwe (leijona)
13. ___ Blume (kukka) 14. ___ Tourist (turisti)
15. ___ Montag (maanantai) 16. ___ Frau (rouva; vaimo)
17. ___ Sitz (istuin) 18. ___ Ford (automerkki)
19. ___ Schule (koulu) 20. ___ Schönheit (kauneus)
21. ___ Junge (poika) 22. ___ Süden (etelä)
23. ___ Gymnasium (lukio) 24. ___ Affe (apina)
25. ___ Frühling (kevät) 26. ___ Musik (musiikki)
27. ___ Gebäude (rakennelma) 28. ___ Monsun (monsuuni)
29. ___ Orange/Apfelsine (appelsiini) 30. ___ Bier (olut)
31. ___ Schwester (sisko) 32. ___ Mount Everest (vuoren nimi)
33. ___ Gebirge (vuoristo) 34. ___ Dezember (joulukuu)
35. ___ Universität (yliopisto) 36. ___ Plan (suunnitelma)
37. ___ Möglichkeit (mahdollisuus) 38. ___ Information (tieto)
39. ___ Sohn (poika) 40. ___ Bücherei (kirjasto)

>> Vinkki: Tee myös about.comin sivuilla testi 1 ja testi 2 artikkeleihin liittyen!

Huomaa, että suvun osaaminen on tärkeää, sillä joissakin sanoissa merkitys on eri. Esim.
das Tor = portti; der Tor = typerys
die See = meri; der See = järvi
der Leiter = johtaja; die Leiter = tikapuut
die Kiefer = mänty; der Kiefer = leuka

Pronomini ”se”

Kuten jo osiossa 4 mainittiin, hän/se-sanalla on kolme vastinetta (er/sie/es). Pronomini valitaan sen perusteella, minkä sukuiseen sanaan viitataan. Sillä ei siis ole merkitystä, onko asia esim. elollinen vai eloton.

Eli jos viittaat…
der-sukuiseen sanaan tai miespuoliseen henkilöön, valitse er,
– die-sukuiseen sanaan tai naispuoliseen henkilöön, valitse sie.
– das-sukuiseen sanaan, valitse es (joskus ”es” voi viitata ihmiseenkin, koska esim. Mädchen (tyttö) on das-sukuinen).

Wo ist das Buch? (Missä kirja on?) Es ist…
Wo ist die Toilette? Sie ist…
Wo ist der Computer? Er ist…
Wo ist Irene? Sie ist…
Wo ist Paul? Er ist…

4. Persoonapronominit & olla & omistaa

AVAINLAUSEITA
Ich bin Leo. Ich bin 20 Jahre alt.
Wer bist du?
Frau Bach ist Lehrerin.
Ich habe Hunger. Sie hat Fotografieren als Hobby. 
Wir haben zwei Kinder.

Tässä osiossa käydään läpi persoonapronominit sekä verbit olla (sein) ja omistaa (haben). Harjoituksissa opetellaan paljon verbejä, sillä niiden osaaminen on tärkeää. Muista aina lukea esimerkkilauseita ääneen – ja paina myös niissä esiintyviä sanoja mieleesi!

Persoonapronominit

ich = minä
du = sinä
er = hän (miesp.); se
sie = hän (naisp.); se
es = se (neutraali); hän
wir = me
ihr = te
sie = he
Sie = Te (teitittely; yhden tai useamman)

Huomioi siis; käytä
du (sinä) sinutellessa yhtä henkilöä
ihr (te) sinutellessa useampaa henkilöä
Sie (Te) teititellessä yhtä tai useampaa henkilöä
sie (naisp. hän/se TAI he)

Täsmennyksiä (ks. tarkemmin osion 6 loppu):
er = hän, kun puhutaan miespuolisesta henkilöstä / se, kun puhutaan der-sukuisesta asiasta
sie = hän, kun puhutaan naispuolisesta henkilöstä / se, kun puhutaan die-sukuisesta asiasta
es = hän, jos kyseessä das-sukuinen ihmistä ilmaiseva sana / se, jos kyseessä das-sukuinen asia

Vinkki: Tee tämä kuuntelu- ja kirjoitustehtävä persoonapronomineista.

Olla-verbi (sein) preesensissä

Olla-verbi on epäsäännöllisesti taipuva verbi, joten se täytyy opetella heti hyvin ulkoa.

ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie / Sie sind

Esimerkkilauseita:

Sind Sie Herr Müller? (Oletteko Te herra Müller?)
Er ist in Berlin. Wo bist du? (Hän on Berliinissä. Missä sinä olet?)
Ich bin nicht Anna. (Minä en ole Anna.)
Wer bist du? Wer sind Sie? (Kuka sinä olet? Kuka Te olette?)
Das ist mein Freund Axel. (Tämä on ystäväni Axel. – mein, kun kyseessä maskuliini)
Das ist meine Mutter. (Tämä on äitini. – meine, kun feminiini; näitä opetellaan osiossa 8.)
Ich bin glücklich. (Olen onnellinen.)
Bist du traurig? (Oletko sinä surullinen?)
Nein, ich bin nicht traurig. (Ei, en ole surullinen.)
Wie alt sind Sie? (Kuinka vanha Te olette?)
Ich bin 20 Jahre alt. (Olen 20 v. – opit numerot osiossa 5)
Mein Hobby ist Joggen. (Harrastukseni on lenkkeily.)
Meine Hobbys sind Reisen und Surfen im Internet. (.. matkailu ja netissä surffailu.)
Ich bin Bäcker von Beruf. (Olen leipuri [mies] ammatiltani. – ks. tarkemmin ammateista osio 15!)
Ich bin Bäckerin von Beruf. (Olen leipuri [nainen] ammatiltani.)
Herr Müller ist Lehrer und Frau Müller ist Lehrerin. (Herra M on opettaja ja…)
Was ist das? (Mikä tämä on?)

Harjoitus 4a: Lisää oikea muoto olla (sein) -verbistä. Vastaukset
1. Er ___ Lehrer (opettaja). 
2. Das ___ mein Sohn (poika) Mathias.
3. Ich ___ nervös (hermostunut).
4. Du ___ Sabine.
5. Anna und Michaela ___ Schüler (koululaisia).
6. Ich ___ krank (sairas).
7. Sie (hän) ___ Student (opiskelija).
8. Susanna ___ kein Deutscher (ei ole saksalainen).
9. Mein Hobby ___ Lesen (harrastukseni on lukeminen).
10. Was ___ Sie von Beruf? (Mikä Te olette ammatiltanne?)
11. ___ wir krank? Ihr ___ krank.
12. Du ___ nicht dumm (tyhmä).
13. Die Kinder ____ nett (lapset ovat mukavia).
14. Er ___ nicht da (täällä).
15. Der Hund ___ schwarz (koira on musta).

Huom! OMISTAA-verbinä käytetään verbiä ”haben”, joka taipuu seuraavasti:
ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie/Sie haben

Esimerkkilauseita (perhesanastoa opit enemmän osiossa 8):
Sie hat zwei Kinder. (Hänellä on kaksi lasta.)
Ich habe keine Kinder. (Minulla ei ole lapsia.)
Hast du ein Hobby? (Onko sinulla harrastusta?)
Haben Sie Kinder? (Onko Teillä lapsia?)
Wir haben einen Sohn. (Meillä on yksi poika.)
Sie haben eine Tochter. (Heillä on yksi tytär.)
Wir haben zwei Töchter/Söhne. (Meillä on kaksi tytärtä/poikaa.)

Harjoitus 4b: Nyt osaat jo paljon sanastoa itsestäsi kertomiseen. Lue esimerkit ja kerro sitten itsestäsi samalla tavalla.
1.) Mein Name ist Martina. Ich bin 30 Jahre alt. Mein Hobby ist Joggen. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Mein Mann [mies] heißt Hubert. 2.) Ich bin Hans und Irene ist meine Frau [vaimo]. Wir haben zwei Kinder. Ich bin 40 Jahre alt und Koch von Beruf. 

Käymme myöhemmin läpi verbien taivutusta osiossa 7.
Muistat ehkä kuitenkin osiosta 3 muutamia erilaisia verbimuotoja. Tässä niistä joitakin:
Wie heißt du? Wie heißen SieIch heiße… Er heißt
Woher kommst du? Woher kommen SieIch komme aus… Er kommt aus…
Wo wohnst duIch wohne in…Er wohnt

Voit siis nyt jo painaa mieleesi, millaisia päätteitä verbeissä eri persoonilla on!

Harjoitus 4c: Kerrataan hieman jo opittuja verbejä. Täydennä; vastaukset.
1. Wie ______ du? (Mikä nimesi on?)
2. Ich ____ Hans. Ich ____ 15 Jahre alt.
3. Sie ____ meine Schwester. (Hän on siskoni.)
4. Ihr _____ kein Geld. (Teillä ei ole rahaa.)
5. Das Mädchen ___ schön. (Tyttö on kaunis.) Wie ______ sie? (Mikä hänen nimensä on?)
6. Wir ______ keine Zeit. (Meillä ei ole aikaa.)
7. Ich ____ Hunger. / Wir ______ Hunger. (Minulla/meillä on nälkä.)
8. Sie ____ einen Bruder. (Hänellä on veli.)
9. Von Beruf ___ ich Lehrer. (Ammatiltani olen opettaja.)
10. _____ du einen Hund? (Onko sinulla koira?)
11. Es ____ mein Buch. (Se on minun kirjani.)
12. ______ du Irene? (Oletko nimeltäsi Irene?)
13. Sie _______ zwei Töchter. (Heillä on kaksi tytärtä.)
14. Ich ______ allein. (Asun yksin.)
15. Wir ______ traurig. (Me olemme surullisia.)
16. Wir ______ keine Tiere zu Hause. (Meillä ei ole eläimiä kotona.)
17. Ich ___ kaputt. (Olen väsynyt.)
18. Julia Roberts ______ aus den USA. (J.R. on kotoisin USA:sta.)
19. Sie ____ Tanzen als Hobby. (Hänen harrastuksensa on tanssi.)
20. Er ___ verheiratet und ___ drei Kinder. (Hän on naimisissa ja hänellä on 3…)
21. Meine Eltern ________ Thomas und Helene. (Vanhempani ovat nimeltään…)
22. Ich ___ 18 Jahre alt.
23. Meine Frau ______ Ulrike. (Vaimoni on nimeltään…)
24. Mein Name _____ Thomas.
25. Wo _______ Sie? Ich _____ in Berlin. (Missä Te asutte? Asun…)
26. Andre ______ in Berlin. Er ____ Deutscher. (Andre asuu Berliinissä. Hän on…)
27. ______ du einen Führerschein? (Onko sinulla ajokorttia?)
28. ________ Sie Kinder? (Onko Teillä lapsia?)
29. Martin _______ in Österreich. (Martin asuu Itävallassa.)
30. Ich _______ keine Zeit. (Minulla ei ole aikaa.)
31. Wir _____ zu spät. (Me olemme myöhässä.)
32. Du _____ nervös. (Olet hermostunut.)
33. Du _________ aus Schweden! (Sinä tulet Ruotsista!)
34. Ihr ______ zwei Stunden Schule. (Teillä on kaksi tuntia koulua.)
35. Wie ______ es Ihnen? (Mitä Teille kuuluu?)
36. Das ____ Frau Dressel. (Tässä on rouva Dressel.)
37. Wie ____ ihr Name? (Mikä Teidän nimenne on?)
38. Ich _____ Journalist. (Olen toimittaja.)
39. Wir _______ jetzt hier. (Me olemme nyt tässä.)
40. Wo ____ die Toilette? (Missä wc on?)

3. Tutustuminen

AVAINLAUSEITA
Ich bin Monika. Und du?
Wie heißt du? Ich heiße Jukka.
Mein Name ist Claudia Meyer.
Sind Sie Frau Bach?
Woher kommst du?

Opettelimme osiossa 2 tervehdyksiä ja voinnin kyselyä. Tällä kertaa opettelemme mm. esittelyt. Muistathan aina välillä kertailla ääntämisohjeita osiosta 1 (sekä kuunnella linkkien takaa aihepiiriin liittyviä sanoja/lauseita). On esimerkiksi tärkeää muistaa, että ai/ei/ay/ey äännetään “ai” & äu/eu/oy äännetään “oi” & ie ääntyy pitkänä i:nä. ß on ss. Muistathan myös, että kaikki substantiivit kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Esittäytyminen

Saksassa on monta tapaa kertoa nimensä – opettele ne kaikki. Huomioi oikea ääntäminen. Kertaa myös (osio 1), miten nimesi tavataan kirjain kirjaimelta.

– Ich heiße … (nimeni on)
– Ich bin … (minä olen)
– Mein Name ist … (nimeni on)

Harjoitus 3a: Tervehdi a) aamulla ja kerro nimesi, b) tervehdi päivällä ja kerro kuka olet, c) tervehdi illalla ja kerro nimesi. Tarvittaessa kertaa tervehdyksiä osiosta 2.

Wie heißt du? (Mikä sinun nimesi on?)
Wie heißen Sie? (Mikä Teidän nimenne on?)
Sind Sie Frau Bach? (Oletteko rouva Bach?)
Ja, ich bin Monika Bach. (Kyllä, olen…)
Nein. Ich bin nicht Frau Bach. (kieltolauseessa verbin jälk. ”nicht”; kieltosanat osiossa 9)
Wer bist du? (Kuka sinä olet?)

Angenehm. (Hauska tutustua.)
Nett, Sie kennen zu lernen. (Mukava tutustua.)
Ganz meinerseits! (Ilo on minun puolellani.)

Mistä olet kotoisin?
Woher kommst du? (Mistä olet kotoisin?)
Ich komme aus Deutschland. Und du? (Olen Saksasta. Entä sinä?)
Woher kommen Sie? (Mistä Te olette kotoisin?)
Ich komme aus Finnland. (Olen kotoisin Suomesta.)
Wo wohnst du? (Missä sinä asut?)
Ich wohne in… (Asun…)
Wo wohnen Sie? (Missä Te asutte?)

Voit esitellä toisen henkilön seuraavasti:
Das ist Frau… / Das ist Herr… (Tämä on…)
Er heißt Anton. (Hänen [mies] nimensä on Anton.)
Sie kommt aus… (Hän [nainen] on kotoisin…)
Sie wohnt in… (Hän [n] asuu…)

Harjoitus 3b: Opettele kysymään henkilöltä nimi ja kotimaa sinutellen sekä teititellen. Muista, että teitittelyjen osaaminen on saksan kielessä tärkeää, sillä sitä käytetään paljon.

Harjoitus 3c: Täydennä. Mallivastaukset.

– ____ (moi). _______ (minä olen) Peter.
___________ (kuka sinä olet)? ____________ (mistä olet kotoisin)?
– Monika. ______________ (Olen kotoisin Suomesta).

– Hallo. _______ (minä olen) Yvonne, _________________ (olen kotoisin Saksasta), aus Berlin.
_____________ (mikä teidän nimenne on), ____________ (Mistä te olette)?
– Hallo, ich bin Rita. Ich komme aus Berlin.
– _________ (nimeni on) Paul, aus München.

– ___________ (hyvää huomenta), _________ (olen rouva) Schumann.
_______________________ (Tämä on herra Schumann.)
– ___________. (Mukava tutustua.)

Harjoitus 3d: Käy nyt kuuntelemassa BBC:n sivuilla joitakin lauseita – lähes kaikki niistä ovat jo tässä blogissa esiintyneet. Myös Wikibooksissa voit yhden vuoropuhelun kuunnella. Täältä taas löytyy hyvä peli yleisimmistä tervehdyksistä yms.

Vinkki: Opettelemme myöhemmin lisää maita osiossa 10 & käymme tarkemmin läpi verbimuotoja osiossa 7 sekä persoonapronomineja opettelemme osiossa 4. Tässä oli vain pieni alustus!

2. Tervehdykset / Mitä kuuluu?

AVAINLAUSEITA:
Hallo!
Guten Tag! Guten Morgen!
Guten Abend! Gute Nacht!
Wie geht’s?
Tschüs! / Auf Wiedersehen!
Danke schön!

Kuten yleensä kielten opiskeluissa on tapana, aloitamme tervehdyksien opettelulla. Sitä ennen on kuitenkin hyvä opetella muutama muukin tärkeä sana.
Muistathan aina ääntää sanat sääntöjen mukaisesti! :)

Muutamia tärkeitä sanoja

Kyllä = Ja.
Ei = Nein.
Kiitos = Danke!
Kiitos paljon! = Danke schön/sehr!
Paljon kiitoksia! = Vielen Dank! / Schönen Dank!
Eipä mitään kiittämistä. = Nichts zu danken.
Ei kestä. = Gern geschehen!
Kiitos samoin! = Danke gleichfalls!
Ole hyvä! = Bitte (schön/sehr)!

Yksi olut, kiitos. = Ein Bier, bitte(”bitte” aina pyyntöjen perään)
Anteeksi (pyyntö). = Entschuldigung.
Anteeksi kuinka? = Wie bitte?
Ja = Und

*herra = Herr
*rouva = Frau
*Hyvät naiset ja herrat = Meine Damen und Herren

Tervehdyksiä

Hallo! (Hei! – epävirallinen tervehdys)
Guten Tag! (Hyvää päivää!)
Guten Morgen! (Hyvää huomenta!)
Guten Abend! (Hyvää iltaa!)
Gute Nacht! (Hyvää yötä!)
Mahlzeit! (Tervehdys päivällä tai toivotus, kun syödään lounasta.)
Grüß Gott! (lähinnä Etelä-Saksassa ja Itävallassa: Hyvää päivää!)
Grüezi! (Sveitsissä käytetty tervehdys)
Schlaf gut! (Nuku hyvin!)
Schlafen Sie gut! (Nukkukaa hyvin!)

Tschüs / Tschüss! (Hei, hei!)
Auf Wiedersehen! (Näkemiin!)
Adieu! (Näkemiin! – vanhahtava)
Einen schönen Tag noch! (Hyvää päivän jatkoa!)

Saksassa on yleistä liittää nimi tervehdykseen:
(kavereiden kesken etunimi; virallisissa tilanteissa sukunimi)

* Hallo Lisa!
* Guten Morgen, Herr Schneider.
* Tschüs, Michaela.

Bis bald! (Nähdään pian!)
Bis später! (Nähdään myöhemmin.)
Bis Morgen. (Huomiseen!)
Mach’s gut! (Voi hyvin!)

Willkommen in Deutschland! (Tervetuloa Saksaan!)
Herzlich willkommen! (Sydämellisesti tervetuloa!)

Mitä kuuluu?

Wie geht’s? (Mitä kuuluu? / Kuinka voit?)
Wie geht es dir? (Mitä sinulle kuuluu?)
Wie geht es Ihnen? / Wie geht’s Ihnen? (Mitä Teille kuuluu? – yhden tai useamman henk. teitittely)
Alles klar? (Kaikki okei?)

Gut! (Hyvää!)
Danke gut! (Kiitos, hyvää!)
Sehr gut, danke! (Oikein hyvää, kiitos!)
Ganz gut. (Melko hyvää.)
Es geht. (Menettelee.)
Es geht mir gut.
Schlecht. (Huonoa.)
Nicht so gut. (Ei kovin hyvää.)
Ausgezeichnet. (Erinomaista.)
Alles in Ordnung. (Kaikki ok.)

* Hallo Johannes! Wie geht’s? — Gut, und dir? — Auch gut. (auch=myös)
* Wie geht es Ihnen? — Gut, danke. Und Ihnen?

Harjoitus 2a: Täydennä puuttuvat. Mallivastaukset (huomaa, että oikeita vaihtoehtoja voi olla useita).

____________ (hyvää päivää), ____ (herra) Schneider!
___ (hei), Anna!

__________ (huomenta), Laura. ___________ (miten menee)?
Guten Morgen! __________ (minulle kuuluu hyvää), danke. ______ (ja sinulle)?
_______ (myös hyvää), _____ (kiitos).

_____________ (hyvää iltaa), ____ (rouva) Müller. ____________ (Mitä Teille kuuluu)?
Danke gut, __________ (entä Teille)?
Na ja, __________ (siinähän se).

Guten Tag und ____________ (tervetuloa).
_______ (heippa), ___________ (voi hyvin)!
_____________ (näkemiin)! Bis _________ (nähdään myöhemmin)!
_________ (hyvää yötä), Eva. ____ (nuku) gut!

Harjoitus 2b: Kuuntele esim. Etälukion sivuilla tervehdyksiin liittyviä vuoropuheluitaVoit kuunnella yleisimpiä tervehdyksiä myös mm. täällä tai/ja täällä. Mitä enemmän kuuntelet, sitä paremmin ne jäävät mieleen!

*

Kulttuuria: Yleisesti ottaen Saksassa on tapana kätellä tavattaessa. Aikuiset mahdollisesti teitittelevät toisiaan – ja erityisesti silloin jos henkilö ei ole täysin tuttu, se on turvallisin vaihtoehto.