23. Refleksiiviverbit, pronomineja ja konjuktiot

AVAINLAUSEITA
Ich interessiere mich für Fußball. Ich wasche mich.
Ich muss mir die Haare waschen.
Sie rasiert sich die Beine. Setzen Sie sich, bitte!
Die Frau, die in Berlin wohnt, hat einen Hund.
Das ist der Mann, den ich gestern gesehen habe.
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Dieses Buch ist spannend. Dieser Baum ist groß.

Tämä osio sisältää muutaman kielioppiasian, joista ensimmäinen on refleksiiviverbit. Opiskelet myös joitakin pronomineja (mm. relatiivipronominit) sekä konjuktiot.

Refleksiivipronominit/-verbit

– Refleksiiviverbejä ovat esimerkiksi:
sich ärgern = kiukustua; suuttua
sich erkälten = vilustua, kylmettyä
sich freuen = ilostua
sich rasieren = ajaa partansa; sheivata
sich interessieren für = olla kiinnostunut jstk
sich waschen = peseytyä, pestä itsensä
sich setzen = istuutua; käydä istumaan
sich entspannen = hellittää; ottaa rennommin
sich irren = erehtyä; pettyä
sich (etwas) wünschen = toivoa (jotakin)
sich schämen = hävettää, hävetä
sich überlegen = miettiä, harkita
sich vorstellen = esittäytyä, esitellä itsensä
sich benehmen = käyttäytyä; esiintyä
sich schminken = meikata
sich die Zähne putzen = harjata hampaansa
sich übergeben = oksentaa

Varsinainen refleksiivipronomini on ”sich”, jota käytetään yksikön sekä monikon 3. persoonassa (akkusatiivissa ja datiivissa). Muissa persoonissa käytetään normaaleja persoonapronominin muotoja. Esim. Er wäscht sich (= hän pesee itsensä). Kertaa tarvittaessa sijamuotoja osiosta 17.

Nom. – Akk. – Dat.
ich – mich – mir
du – dich – dir
er, sie, es – sich – sich
wir – uns – uns
ihr – euch – euch
sie / Sie – sich – sich

Sie interessiert sich für Musik. (Hän on kiinnostunut musiikista.)
Wir freuen uns auf den Urlaub. (Iloitsemme lomasta.)
Bitte setzen Sie sich! (Olkaa hyvä ja istukaa!)
Ich habe mich rasiert. (Olen ajanut partani.)
Du solltest dich schämen! (Saisit hävetä!)

– Omistuspronomini korvataan ruumiinosista osista puhuttaessa tavallisesti refleksiivipronominin datiivimuodolla. Ruumiinosia voit kertailla tarvittaessa osiosta 18.
Esim. Ich muss mir die Haare waschen. (Minun on pestävä hiukseni.)
Wie oft rasierst du dir die Beine? (Kuinka usein sheivaat sääresi?)

Harjoitus 23a: Käännä. Vastaukset.
1. Ajan partani joka aamu.
2. Veljeni on hyvin kiinnostunut jalkapallosta.
3. Minä olen kiinnostunut tenniksestä.
4. Tänään hän ajaa partansa.
5. Olen vilustuttanut itseni.
6. Pesen hiukseni joka päivä.
7. Suuttuuko Eva?
8. He pesevät itsensä aamuisin.
9. Hän ei meikkaa itseään.
10. Hän sheivaa säärensä.
11. Missä voin pestä käteni?
12. Sinun täytyy pestä hampaasi.

Konjuktiot + sivulauseet

1. Rinnastuskonjuktiot (yhdistävät esim. kaksi päälausetta)
und = ja
oder = tai; vai
aber = mutta; kuitenkin; vaan
denn = sillä; kuin
sondern = vaan
also = siis; joten
sonst = muuten
doch (/jedoch) = kuitenkin
darum / deswegen / deshalb = siksi; sen vuoksi; sen tähden
außerdem = sitä paitsi
trotzdem = siitä huolimatta

sowohl – als auch = sekä – että
entweder – oder = joko – tai
weder – noch = ei – eikä
nicht nur – sondern auch = ei ainoastaan – vaan myös

Sie sitzen im Wohnzimmer und sehen fern. (He istuvat olohuoneessa ja katsovat tv:tä.)
Möchten Sie Kaffee oder Tee? (Haluaisitteko kahvia vai teetä?)
Heute kann ich nicht, aber morgen. (Tänään en voi, mutta huomenna.)
Das ist aber gut. (”Mutta sepä on hyvää.”)
Zieh dich warm an, denn es ist kalt! (Pue lämpimästi päälle, sillä on kylmä!)
Ich gehe heute abend nicht aus, sondern ich bleibe zu Hause. (En mene tänään ulos, vaan jään kotiin.)
Sie studiert sowohl Englisch als auch Deutsch. (Hän opiskelee sekä englantia että saksaa.)

2. Alistuskonjuktiot (aloittavat sivulauseen!)
dass = että
weil = koska; sillä
wenn = kun; jos
als = kun (vain kun kyse yhdestä tapahtumasta menneisyydestä)
falls = jos
ob = -ko, -kö (aloittaa epäsuoran kysymyslauseen)
damit = jotta
obwohl / obgleich = vaikka
bis = kunnes
ehe, bevor = ennen kuin
nachdem = sen jälkeen kun
seitdem = siitä lähtien kun
indem = tekemällä jtak
als ob/wenn = ikään kuin
während = sillä aikaa kun
sobald = heti kun

Ich glaube nicht, dass er kommt. (En usko, että hän tulee.)
Er sagt, dass er krank ist. (Hän sanoi, että on kipeä.)
Ich kann nicht mitkommen, weil ich keine Zeit habe. (En voi tulla mukaan, koska minulla ei ole aikaa.)
Wenn es Sommer wird, fahre ich in Urlaub. (Kun tulee kesä, lähden lomalle.)
Warte auf mich, falls ich zu spät bin. (Odota minua, jos olen myöhässä.)
Als ich 18 war… (Kun olin 18, …)

Sivulauseen sanajärjestys on mainittu lyhyesti jo osiossa 9. Kun katsot edellä olevia esimerkkejä, näet, että predikaatti eli taipuva verbi on lauseessa viimeisenä ja subjekti lauseen alussa.

Epäsuoria kysymyslauseita:
Ich möchte wissen, was du gestern gemacht hast. (Haluaisin tietää, mitä teit eilen.)
Ich möchte wissen, wo du jetzt wohnst. (..missä sinä nyt asut.)
Kannst du mir sagen, wo die Apotheke ist? (Voitko sanoa minulle, missä apteekki on?)
Eva möchte wissen, ob du ins Kino mitkommen willst. (Eva haluaisi tietää, haluaisitko lähteä mukaan leffaan.)

Harjoitus 23b: Keksi erilaisia lauseita, joissa käytät edellä mainittuja konjuktioita. Muista aina huomioida, että mm. sanajärjestyksesi on oikea.

Pronomineja

Olet oppinut aikaisemmin jo monia tarpeellisia pronomineja: persoonapronominit (osio 4) ja omistuspronominit (osio 8) sekä niiden eri muodot (osio 17).

Nyt opiskelemme sekalaisia pronomineja lyhyesti.

1. joku, eräs (jostakin ryhmästä) = einer, eines, eine

Einer von uns… (Joku meistä…)

2. tämä; nämä = dieser, dieses, diese, diese

Dieser Film ist langweilig. (Tämä elokuva on pitkäveteinen.)
Kennen Sie diese Frau? (Tunnetko tämän naisen?)
Ich kann dieses Restaurant empfehlen. (Voin suositella tätä ravintolaa.)

3. mikä, mitkä; kumpi = welcher, welches, welche

Welcher Tag ist heute? (Mikä päivä tänään on?)
Welcher Bus fährt nach Berlin? (Mikä bussi menee Berliiniin?)
Welches Kleid kaufst du, Eva? (Minkä mekon ostat, Eva?)

4. jokainen = jeder, jedes, jede, alle (mon.: kaikki)

Jedes Kind kann das machen! (Jokainen lapsi osaa tehdä sen!)
Jeder ist seines Glückes Schmied. (”Jokainen on oman onnensa seppä.”)
alle Leute (kaikki ihmiset)

5. ei kukaan (jstk ryhmästä) = keiner, keines, keine

Keiner hat angerufen. (Kukaan ei ole soittanut.)

* Muita monikollisia:

1. monet; useat; useita = viele, mehrere

2. muutamia; muutamat = einige

3. toisia; muita; muut = andere

4. harvat; harvoja = wenige

* Seuraavat taipuvat epämääräisen artikkelin tavoin:

1. sellainen = so ein, so ein, so eine

2. millainen = was für ein, was für ein, was für eine, was für

Pronominaaliadverbit

Prepositiota ei käytetä asioita ja esineitä tarkoittavien pronominien edessä. Ne korvataan da- (tai jos edessä on vokaali, niin dar-) tai wo- (vokaalin edessä wor-) -etuliitteen ja preposition yhdistelmällä. Katso esimerkit:

Ich verstehe nichts davon. (En ymmärrä mitään siitä.)
Ich danke ihm dafür. (Kiitän häntä siitä.)
Worauf wartest du? (Mitä odotat?)
Woran denkst du? (Mitä ajattelet?)
Wovor hat er Angst? (Mitä hän pelkää?)

Tätä asiaa ei nyt opetella tämän tarkemmin; tarkoitus on, että jos näet pronominaaliadverbejä tekstissä, tiedät suunnilleen, mistä on kysymys.

Relatiivipronominit

Huom. Relatiivilause on sivulause.

1) der, das, die, die (mon.) = joka, mikä, jotka, mitkä

Huomioi näidenkin taipuminen eri sijamuodoissa:
nom. der, das, die, die
akk. den, das, die, die
dat. dem, dem, der, denen
gen. dessen, dessen, deren, deren

Das Buch, das ich gelesen habe, handelt… (Kirja, jonka luin, käsittelee…)
Ich habe einen Hund, der auf dem Bett schläft. (Minulla on koira, joka nukkuu sängyllä.)
Das ist der Mann, den ich gestern gesehen habe. (Tuo on mies, jonka näin eilen.)
Wo ist das Buch, das ich gekauft habe? (Missä on kirja, jonka ostin?)
Ich rufe meine Freundin an, mit der ich morgen ins Kino gehe. (Soitan kaverilleni, jonka kanssa…)

2) was (mitä)

Ich weiß nicht, was ich tun soll. (En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä.)

Harjoitus 23c: Lisää relatiivipronomini; huomioi oikea sijamuoto. Vastaukset.
Ymmärräthän lauseet suomeksi? Käytä tarvittaessa sanakirjoja.
1. Ich kenne das Mädchen, ____ in Berlin lebt.
2. Sie ist das Mädchen, von ____ ich träume.
3. Ich habe etwas, ____ ich dir geben möchte.
4. Wo ist das Buch, ____ Sie mir geschenkt haben?
5. Das ist der Laden, ____ ich liebe.
6. Da ist der Mann, ____ Eva liebt.
7. Meine Freundin, ____20 Jahre alt ist, hat einen Hund.
8. Kennst du den Mann, ____ ich besucht habe?
9. Der Mann, mit ____ die Frau spricht, kennen wir nicht.
10. Ich kenne den Mann, ________ Hund Luna heißt.
11. Ist das alles, ____ du zu sagen hast?
12. Kennst du die Frau, mit ____ ich arbeite?
13. Das ist der Computer, ____ ich gekauft habe.
14. Wir gehen zum Hotel, ____ immer Spaß macht.
15. Die Frau, ________ Kind in Schule ist, kann arbeiten.

Mainokset