17b: Verbejä, jotka vaativat tietyn sijamuodon

1. Akkusatiivia vaativia verbejä mm.
an/rufen = soittaa jklle
besuchen = käydä tapaamassa
bitten = pyytää jltk jtk
finden = pitää jnak
fragen = kysyä jklta jtk
es gibt = on; löytyy
genießen = nauttia
kosten = maksaa
verlassen = lähteä jstk; jättää jtk

2. Datiivia vaativia verbejä mm.
befehlen = käskeä jtkta
danken = kiittää
drohen = uhrata
auf/fallen = herättää huomiota
ein/fallen = juolahtaa jkn mieleen
gefallen = miellyttää jkta
folgen = seurata
es geht = voida
gelingen = onnistua
glauben = uskoa
gratulieren = onnitella
helfen = auttaa
nützen = hyödyttää
raten = neuvoa
schaden = vahingoittaa
schmecken = maistua
trauen = luottaa
verbieten = kieltää
vor/kommen = tuntua jltk
zu/hören = kuunnella

3. Prepositioita vaativia verbejä mm.
auf (+ akk.) antworten = vastata
vor (+ dat.) Angst haben = pelätä jtk
aus (+ dat.) bestehen = koostua jstk
an (+ akk.) denken = ajatella jtk
sich an (+ akk.) erinnern = muistaa jtk
sich über (+ akk.) freuen = iloita
an (+ akk.) glauben = uskoa jhk
sich an (+ akk.) gewöhnen = tottua jhk
für (+ akk.) halten = pitää jtk jnak
sich um (+ akk.) handeln = olla kysymyksessä
es geht um (+ akk.) = on kysymyksessä jokin
sich für (+ akk.) interessieren = olla kiinnostunut jstk (tai harrastaa)
über (+ akk.) klagen = valittaa jtk
auf (+ akk.) an/kommen = riippua jstk
von (+ dat.) ab/hängen = riippua jstk
auf (+ akk.) reagieren = reagoida jhk
für (+ akk.) sorgen = huolehtia jstk
an (+ dat.) teil/nehmen = osallistua jhk
mit (+ dat.) vergleichen = verrata jtk jhk
sich auf (+ akk.) verlassen = luottaa jhk
auf (+ akk.) verzichten = luopua jstk
auf (+ akk.) warten = odottaa jtk
sich über (+ akk.) wundern = ihmetellä jtk
an (+ akk.) zurück/denken = muistella jtk

4. ”Wo-verbit”
(eli tekeminen tapahtuu jossakin.. sijamuoto on siis eri kuin suomen kielessä)

an/halten = pysähtyä
an/kommen = saapua
bauen = rakentaa
bleiben = jäädä; pysyä
erscheinen = ilmestyä
entstehen = syntyä; nousta
finden = löytää
gründen = perustaa
kaufen = ostaa
landen = laskeutua
suchen = etsiä
vergessen = unohtaa
sich versammeln = kokoontua
verschwinden = kadota
sich verstecken = piiloutua
willkommen = tervetuloa

PS. Verbit, joiden yhteydessä on mainittu ”sich”, ovat refleksiiviverbejä. Katso osio 23.

VINKKI: Esimerkiksi täältä löydät yhden harjoituksen näistä verbeistä.

Mainokset

17. Sijamuodot

AVAINLAUSEITA
Ich verstehe dich nicht. Sie schrieb ihm einen Brief.
Ich werde dir Geschenk geben. Meine Freunde helfen mir.
Wir gehen in den Garten. Wir fahren mit der Bahn.
Kaisa arbeitet an der Kasse im Supermarkt.

Ich habe einen alten Hund. Er hat zwei kleine Hunde.
Er kommt mit seinem kleinen Hund.
Die Farbe meiner Augen ist blau.

Tämä osio sisältää kielioppiasian, jonka oppimiseen täytyy käyttää paljon aikaa. Selkeyden vuoksi kaikki sijamuodot on esitelty tässä samassa merkinnässä, mutta jos opiskelet ensimmäistä kertaa saksan alkeita, opiskele niistä jokainen yksi kerrallaan ihan rauhassa. Asiaa on todella paljon, joten tähän osioon kannattaa palailla aina välillä (ja välissä opetella sanastoa & muita kielioppiasioita).

Alustus

Saksassa on neljä sijamuotoa: nominatiivi (nom.), akkusatiivi (akk.), datiivi (dat.) ja genetiivi (gen.).  Sijamuodot näkyvät esim. substantiivien artikkeleissa ja persoonapronomineissa.

1. Nominatiivi on sanan perusmuoto. Lauseen tekijä (subjekti) on aina nominatiivissa. Verbien sein, werden ja bleiben kanssa tulee nominatiivi.

2. Akkusatiivi on objektin eli tekemisen kohteen sija. Niinpä lauseen objekti on akkusatiivissa. Lisäksi seuraavat prepositiot vaativat aina akkusatiivin: durch, für, gegen, ohne, um, bis (ks. merkitykset osio 11). Lisäksi vaihtoprepositiot (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen) tarvitsevat akkusatiivin, kun kysytään ”wohin?” = mihin?. Myös esim. kysymyksiin ”wie lange/oft/viel” vastataan akkusatiivia käyttäen. Lisäksi mm. haben, an/rufen, es gibt, besuchen, fragen -verbien kanssa tulee aina akkusatiivi. Myös toivotuksissa käytetään akkusatiivia.

3. Datiivin perusmerkitys on jollekin/jollekulle, mutta sitä käytetään myös tiettyjen prepositioiden kanssa: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Vaihtoprepositiot (samat kuin luoteltu akkusatiivi-kohdassa) vaativat datiivin silloin, kun kysytään ”wo?” = missä (tai ”wann” = milloin). Lisäksi datiivi tulee mm. seuraavien verbien kanssa: antworten, helfen, danken, folgen, gratulieren, gefallen, gehören.

4. Genetiivi ilmaisee omistajaa ja se on saksan kielessä pääsanan jäljessä. Genetiivi on kuitenkin puhekielessä harvinainen (korvataan usein ilmaisulla von + dat.) . On myös joitakin prepositioita, jotka vaativat genetiivin: wegen, während, trotz, dank…

Harjoitus 17a: Ennen kuin alamme opetella sijamuotoja enempää, pyri ymmärtämään, mikä sijamuoto on kyseessä esimerkeissä ja miksi. Vastaukset.
1.) Guten Appetit2.) Wir gehen durch den Park.
3.) Du bist in der Küche4.) Ich liebe dich.
5.) Kannst du mir helfen? 6.) Ich sehe einen Mann.
7.) Das Auto meines Vaters8.) Du musst mir glauben!
9.) Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker.
10.) Der Wein ist für seinen Vater. 11.) Das Mädchen ist sehr schön.
12.) Der Mann liest ein Buch. 13.) Laura schläft im Schlafzimmer.
14.) Ich danke Ihnen
15.) Wir gehen ins Kino.
16.) Jeden Tag… 17.) Fahren Sie bitte zum Hotel.
18.) Anna ist mein Nachbar. 19.) Nimmst du den Hund mit?
20.) Unter dem Haus ist ein Unterschlupf (piilopaikka).
21.) Trotz des schlechten Wetters

Persoonapronominien sijamuodot

Opettele taulukko hyvin!

Nominatiivi (kuka) Akkusatiivi (kenet; ketä) Datiivi (kenelle)
yks. 1. p. ich mich mir
yks. 2. p. du dich dir
yks. 3. p. m. er ihn ihm
f. sie sie ihr
n. es es ihm
mon. 1. p. wir uns uns
mon. 2. p. ihr euch euch
mon. 3. p. sie sie ihnen
teitittely Sie Sie Ihnen

Persoonapronominien nominatiivimuodot opiskeltiin tarkemmin jo osiossa 4. Ps. Katso alempaa asiaa omistuspronominien taivutuksista.

Ist das für mich? (Onko tämä minulle? [akk., koska ”für”])
ein Geschenk für dich. (lahja sinulle/sinua varten [akk.)
Ich wasche mich. (Pesen itseni. [akk.])
Wir geben ihnen ein Buch. (Annamme heille [dat.] kirjan.)
Ich danke dir. (Kiitän sinua [dat., koska danken].)
Sag mir.. (Sano minulle [dat.]…)

Substantiivien sijamuodot

Opettele seuraavat taulukot ulkoa!

Epämääräisen artikkelin taipuminen:

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi ein eine ein
Akkusatiivi einen eine ein
Datiivi einem einer einem – +n
Genetiivi eines +s einer eines +s
Määräisen artikkelin taipuminen:

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi der die das die
Akkusatiivi den die das die
Datiivi dem der dem den +n
Genetiivi des +s der des +s der

Kohdat, joissa on mainittu +n tai +s, tarkoittavat, että substantiivin loppuun lisätään kyseinen kirjain.

Ich werde Lehrer. (Minusta tulee opettaja [nom.].)
Ich habe einen Hund. (Minulla on koira [akk.].) 
Ich kaufe einen Hund für meinen Vater. (Ostan koiran [akk.] isälleni [akk., koska ”für”].)
Die Frau liest ein Buch. (Rouva lukee kirjaa [akk.]).
Ich gebe der Frau einen Computer. (Annan rouvalle [dat.] tietokoneen [akk.].)
Der Computer der Frau ist schwarz. (Rouvan tietokone [gen.] on musta.)
Wir fahren mit dem Zug. (Menemme junalla [dat., koska ”mit”]).
Das Bild hängt an der Wand. (Kuva on seinällä [dat., koska ”an” tässä -llä].)

Ps. Kertaa vielä kaikki prepositiot osiosta 11.

Harjoitus 17b: Edellisen taulukon perusteella, täytä esimerkkisubstantiivit kaikissa sijamuodoissaan. Nominatiivimuodot on annettu valmiiksi. Vastaukset

Sijamuoto Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi Epäm. ein Hund eine Frau ein Kind Kinder
Määr. der Hund die Frau das Kind die Kinder
Akkusatiivi Epäm.
Määr.
Datiivi Epäm.
Määr.
Genetiivi Epäm.
Määr.

*
Huomioi artikkelit aina myös kääntäessäsi:
Der Hund biss den Mann / Den Mann biss der Hund (wikistä)
= Koira puri miestä / miestä puri koira. Merkitys on siis sama; sanajärjestus vain on erilainen.

HEIKOT MASKULIINIT
der-sukuisia sanoja, jotka saavat päätteen -(e)n kaikissa muissa paitsi yksikön nominatiivissa

Kennst du den Franzosen? (akk.)

Heikkoja maskuliineja ovat:
1. -e-kirjaimeen loppuva elollista olentoa tarkoittavat maskuliinit
esim. der Löwe, -n, -n; der Junge, -n, -n; der Franzose, -n, -n; der Affe, -n, -n
2. -ant, -at, -ent ja -ist -loppuiset maskuliinit
der Präsident, -en, en; der Soldat, en, -en
3. muita maskuliineja:
der Bauer, -n, -n; der Herr, -n, -en; der Nachbar, -n, -n; der Christ, -en, -en

Sanakirjoissa heikot maskuliinit merkitään yleensä siis seuraavasti: der Junge, -n, -n
eli yksikössä: akk. den Jungen, dat. dem Jungen, gen. des Jungen
monikossa: akk. die Jungen, dat. den Jungen, gen. des Jungen

Vinkki: Esimerkiksi täältä löydät isomman listan heikoista maskuliineista.

Muiden sanojen taivutusta

Olet opetellut kieltosanan kein/keine perusmuodossaan osiossa 9. Myös se taipuu:

Ich will keinen Pfirsich essen. (En halua syödä persikkaa [akk.].)
Wir haben keinen Hunger. (Meillä ei ole nälkä [akk.].)

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi Kein Keine Kein Keine
Akkusatiivi Keinen Keine Kein Keine
Datiivi Keinem Keiner Keinem Keinen +n
Genetiivi Keines +s Keiner Keines +s Keiner

*

Samoin opiskelit possessiivi- eli omistuspronominit nominatiivissa jo osiossa 8.
Myös ne kaikki taipuvat vastaavanlaisesti. Esimerkiksi ”minun”:

Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi mein Hund meine Blume mein Haus meine Kinder
Akkusatiivi meinen Hund meine Blume mein Haus meine Kinder
Datiivi meinem Hund meiner Blume meinem Haus meinen Kindern
Genetiivi meines Hundes meiner Blume meines Hauses meiner Kinder

*

Harjoitus 17c: Lisää oikea artikkeli/pronomini. Muista aina katsoa, 1) onko kyseessä tekijä vai kohde, 2) vaatiiko jokin prepositio tietyn sijamuodon, 3) vaatiiko jokin verbi tietyn sijamuodon. Vastaukset. Huomioi, että suomennoksessa on annettu sulkeissa sanan suku: m = maskuliini, f = feminiini, n = neutri.
1. ___ Frau liebt ___ Mann. (Nainen rakastaa miestä [käytä määräistä artikkelia].)
2. ___ gehe ___ Kino. (Minä menen elokuviin [n].)
3.  ___ kenne ___ nicht. (Minä en tunne häntä [er].)
4. ___ Hund schläft neben ___ Katze. (Koira [m] nukkuu kissan [f] vieressä. – käytä määräistä artik.)
5. Hier ist ____ Paket für Sie. (Tässä on paketti [n, käytä epämäär. artikkelia) Teille.)
6. ____ Bruder schickt ___ Mann ______ Brief. (Veljeni lähettää kirjeen [m, käytä epämäär. artik.] miehelle [käytä määräistä artikkelia].)
7. Ich gebe ___ Mutter ___ Rosen. (Annan äidilleni ruusuja [mon., epämäär.].)
8. Ich bleibe bis ______ Montag. (Viivyn seuraavaan [nächst; taipuu myös] maanantaihin [m] asti.)
9. ___ Hut ___ Mannes (miehen hattu [m])
10. ___Frau gibt ___ Mann ______ Kuss. (Nainen antaa miehelle [käytä määr. artikkelia] suukon [m, käytä epämäär. artikkelia].)
11. Laura liest ___ Buch. (Laura lukee kirjaa [n, käytä epämäär. artikkelia].)
12. ___ geht durch ___ Markt. (Hän kävelee läpi torin [m, käytä määr. artikkelia].)
13. ___ Auto steht hinter ___ Haus. (Auto on talon [n, käytä määr. artikkelia] takana.)
14. Kennst du ______ Bruder? (Tunnetko veljeni?)
15. Sie ist ______ Schwester. (Hän on siskoni.)
16. Kommst du mit ___? (Tuletko sinä meidän kanssamme?)
17. Ich möchte ______ danken. (Haluaisin kiittää Teitä.)
18. Laura kauft ___ CD. (Laura ostaa cd:n [f, käytä määräistä artik.])
19. Laura ist _____ Freundin von ______ Schwester. (Laura on siskoni ystävä [käytä epämäär. artikkelia].)
20. Folge ___! (Seuraa minua!)
21. Beisst ___ Hund ___ Mann? (Puriko koira miestä?)
22. In ______ Stadt gibt es ______ Park und _____ Kirche. (Kaupungissani [f] on puisto [m, käytä epämäär.] ja kirkko [f, käytä epämäär.].)

*

Myös kysymyssana ”welche” = ”mikä” taipuu sijamuodoissa.
welcher Mann? (nom.) welchen Mann? (akk.) welchem Mann? (dat.)
welche Frau? (nom.) welche Frau? (akk.) welcher Frau? (dat.)
welches Kind? (nom.) welches Kind? (akk.) welchem Kind? (dat.)

Adjektiivien taivutus

Saksassa predikatiivina oleva adjektiivi ei taivu, kuten opit osiossa 13, mutta substantiivin edessä se taipuu kaikissa sijamuodoissa. Nominatiivin päätteet olet jo opetellut, mutta nyt sinun pitäisi oppia vielä muutkin sijamuodot.

Muista, että adjektiivien kanssa on kaksi taivutusta: vahva (joka on esim. epämääräisten/taipumattomien artikkeleiden kanssa) ja heikko (joka on esim. määräisten/taipuneiden artikkeleiden kanssa).

Es ist ein schönes Haus. (..kaunis talo)
Er schreibt ihr einen langen Brief. (…hänelle pitkän kirjeen)
Er arbeitet bei einer großen Firma. (..isossa firmassa)

Sijamuoto Mask. Fem. Neutri Mon.
Nominatiivi Vahva -er -e -es -e
Heikko -e -e -e -en
Akkusatiivi Vahva -en -e -es -e
Heikko -en -e -e -en
Datiivi Vahva -em -er -em -en +n
Heikko -en -en -en -en +n
Genetiivi Vahva (-en) (-er) (-en) -er
Heikko -en -en -en -en

Vinkki: Katso lisää esim. tämän sivun taulukoista.

Harjoitus 17d: Täydennä oikea muoto adjektiivista sijamuotovihjeen perusteella. Vastaukset. Keksi lauseita, joihin kyseiset muodot olisi mahdollista käyttää (esim. ”minulla on ruskea koira > akk.”).
Iso mies:
ein _________ Mann (nom.) / einen _________ Mann (akk.)
einem _________ Mann (dat.)
Nuori mies:
der _________ Mann (nom.) / den _________ Mann (akk.)
dem _________ Mann (dat.)
Kaunis kaupunki:
die _________ Stadt (akk.) / der _________ Stadt (dat.)
Kaunis talo:
ein _________ Haus (nom.)
Pienet lapset:
_________ Kinder (nom.)
Meidän uudet kirjat:
Unsere _________ Bücher (nom.)
Hyvä ystävä:
ein _________ Freund (nom.)
Pikkusiskoni:
Meine _________ Schwester (nom.)
ruskea koira:
einen _________ Hund (akk.)
kiinnostava kirja:
ein _________ Buch (akk.)

Harjoitus 17e: Täydennä adjektiivi oikealla päätteellä. Vastaukset.
Tarkista, että ymmärrät lauseet suomeksi!
1. Mein _______ Freund heißt Lukas. (paras)
2. Ich laufe durch einen _______ Park. (pieni)
3. Das _______ Hotel liegt in Berlin. (moderni)
4. Sie spielt mit dem _______ Kind. (pieni)
5. Es gibt keine _______ Fragen. (tyhmä)
6. Ich lese ein _______ Buch. (mielenkiintoinen)
7. Es ist ein _______ Brief. (vanha)
8. Das ist eine _______ Blume. (pieni)
9. Ich kaufe einen _______ Wagen. (uusi)
10. Der _______ Hund heißt Pepi. (vanha)
11. Ich spreche mit dem _______ Lehrer. (vanha)
12. Der _______ Bus fährt nach München. (nopea)
13. Ich mache das _______ Frühstück. (iso)
14. Ich wünsche dir einen _______ Tag! (hyvä)
15. In dieser Stadt sind schon viele _______ _______ Häuser. (kauniita vanhoja)
16. Ich will diesen _______ Kaffee nicht trinken. (kylmä)
17. _______ Dankensworte! (lämmin)
18. _______ Liste (musta)
19. _______ Kreuz (punainen)
20. der _______ Markt (harmaa)

VINKKI: Harjoittele adjektiivien taivutusta myös German.netissä. Löydät German.netin sivuilta myös paljon muitakin sijamuotoihin liittyviä harjoituksia.

**

Harjoitus 17d: Kertaile ammatteja ja paikkoja muodostamalla lauseita esimerkkien mukaisesti. Huomioi oikean sijamuodon käyttö!
”Laura serviert das Essen im Restaurant. Sie ist Kellnerin.”
”Laura ist Verkäuferin. Sie arbeitet an der Kasse im Supermarkt.”
”Ein Chemiker arbeitet im Labor mit Chemikalien.”
”Pekka arbeitet in einer Kirche. Er ist Pastor.”