21. Aikamuotoja + konditionaali

Olet opiskellut preesensin osiossa 7. Lisäksi olet opiskellut verbeihin liittyen myös modaaliapuverbit sekä eriävät yhdysverbit. Myös imperatiivi eli käskymuoto on käyty läpi. Nyt on aika käydä muut aikamuodot sekä myös yksi tapamuoto: konditionaali.

Vinkki: Lista saksan vahvoista ja epäsäännöllisistä verbeistä löytyy blogista täältä.

Alustus

Verbien taivutuksia voit hakea monilta eri sivuilta, esim. Verbix (ei aina 100%:n luotettava), mutta muodostamisen opettelu on kuitenkin tärkeää. Aina kun törmäät uuteen verbiin, opettele sen taivutus (saksan kielessä on monia epäsäännöllisesti/vahvasti taipuvia verbejä). Tähän mennessä olet opetellut vain preesensin, mutta nyt on tarkoitus oppia muutkin muodot.

Ennen kuin alamme opetella verbien taivuttamista eri aikamuodoissa, katso esimerkkiverbien annetut muodot (tällä tavalla ne on yleensä lueteltuna sanakirjoissa) ja opettele ne. 

1. mennä = gehen [geht, ging, ist gegangen]
2. olla = sein [ist, war, ist gewesen]
3. syödä = essen [isst, aß, hat gegessen]
4. omistaa = haben [hat, hatte, hat gehabt]
5. ajaa; matkustaa = fahren [fährt, fuhr, ist gefahren]
6. tulla = kommen [kommt, kam, ist gekommen]
7. nähdä = sehen [sieht, sah, hat gesehen]
8. tulla jksk = werden [werde, wirst, wird, wurde, ist geworden]
9. puhua = sprechen [spricht, sprach, hat gesprochen]
10. ajatella = denken [denkt, dachte, hat gedacht]
11. tuntea = kennen [kennt, kannte, hat gekannt]
12. tietää = wissen [weiß, wußte, hat gewußt]
13. lukea = lesen [liest, las, hat gelesen]
14. juosta = laufen [läuft, lief, ist gelaufen]
15. kirjoittaa = schreiben [schreibt, schrieb, hat geschrieben]
16. antaa = geben [gibt, gab, hat gegeben]
17. täytyä = müssen [muss, musste, hat gemusst]
18. seisoa = stehen [steht, stand, hat gestanden]
19. tavata; kohdata = treffen [trifft, traf, hat getroffen]
20. ottaa = nehmen [nimmt, nahm, hat genommen]
21. tehdä = machen [heikko / säännöllinen] / tun [tut, tat, hat getan]
22. pelata; leikkiä = spielen [heikko / säännöllinen verbi]
23. työskennellä = arbeiten [heikko / säännöllinen verbi]
24. oppia = lernen [heikko / säännöllinen verbi]
25. soittaa (puh.) = anrufen [ruft an, rief an, hat angerufen]

Jos opiskelet saksan alkeita ensimmäistä kertaa, varmista ensin, että osaat jo aiemmin opetellut verbiasiat hyvin. Tämän jälkeen kannattaa opiskella aikamuodoista perfekti.

Tärkeää on opetella saksan vahvojen & epäsäännöllisten verbien lista, jollaisen olen koonnut Extra-osioon! (Vastaavanlainen lista löytyy myös esim. suomeksi .pdf:nä tai mistä vaan saksan kielioppikirjasta sekä nettisivuina mm. täältä ja täältä, jos englanti sujuu). Aluksi riittää, kun opettelet tällä sivulla mainitut verbit.

Imperfekti vai perfekti?

Perfekti = Tavallinen puhutussa kielessä; käännös vastaa yleensä suomen imperfektiä. Tämän vuoksi opettele erityisesti perfekti hyvin!

Imperfekti = Käytetään erityisesti kirjoitetussa kielessä, kun kerrotaan menneitä tapahtumasarjoja. (Vaikka todennäköisesti tarvitset perfektiä enemmän, myös imperfektimuodot kannattaa opetella.)

Futuuri = Useimmiten saksassa käytetään preesensiä, kun ilmaistaan tulevaa aikaa (tällöin lauseessa on usein jokin ajanmääre), mutta myös futuuria käytetään, minkä vuoksi sekin kannattaa mieleensä painaa.

Perfekti (ja pluskvamperfekti)

Opettele aluksi verbien sein, haben ja werden taivutukset perfektissä ja pluskvamperfektissä. Mitä asioita huomaat?

SEIN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich bin gewesen (minä olen ollut; ”minä olin”), du bist gewesen, er/sie/es ist gewesen
wir sind gewesen, ihr seid gewesen, sie/Sie sind gewesen

ich war gewesen (minä olin ollut), du warst gewesen, er/sie/es war gewesen
wir waren gewesen, ihr wart gewesen, sie/ Sie waren gewesen

HABEN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich habe gehabt (minulla on ollut, ”minulla oli”), du hast gehabt, er/sie/es hat gehabt
wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie/Sie haben gehabt

ich hatte gehabt (minulla oli ollut), du hattest gehabt, er/sie/es hatte gehabt
wir hatten gehabt, ihr hattet gehabt, sie/Sie hatten gehabt

WERDEN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich bin geworden (olen tullut jksk, ”minä tulin jksk”), du bist geworden, er/sie/es ist geworden
wir sind geworden, ihr seid geworden, sie/Sie sind geworden

ich war geworden (olin tullut jksk), du warst geworden, er/sie/es war geworden
wir waren geworden, ihr wart geworden, sie/Sie waren geworden

> Huomasit, että perfekti/pluskvamperfekti muodostetaan kahdesta osasta. Apuverbinä on joko haben tai sein & se taipuu persoonan mukaan. Pääverbi tulee viimeiseksi ja se on aina samassa muodossa, jota kutsutaan partisiipin perfektiksi.

Miten muodostetaan partisiipin perfekti?

heikoilla verbeillä: ge-etuliite + verbin vartalo + (e)t-pääte (esim. ich habe gespielt)
vahvoilla: ge- + vartalo, jossa vokaali usein muuttunut + -en-pääte (esim. ich habe gesprochen)

* Huom. ge-etuliite puuttuu verbeiltä, jotka päättyvät -ieren-päätteeseen TAI jotka alkavat painottomalla etuliitteellä be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.
esim. besuchen (vierailla) > hat besucht; studieren (opiskella) > hat studiert
* Eriävien yhdysverbien tapauksissa ge-etuliite tulee yhdysosien väliin,
esim. anrufen > hat angerufen.

Harjoitus 21a: Lisää partisiipin perfekti; osa heikkoja, osa vahvoja. Vastaukset.
1. fahren > ist ___________ 2. kaufen > hat ___________ 
3. nehmen > hat ___________ 4. lesen > hat ___________ 
5. reisen > ist ___________ 6. essen > hat ___________
7. finden > hat ___________ 8. gehen > ist ___________
9. erzählen > hat ___________ 10. wohnen > hat ___________
11. bleiben > ist ___________ 12. passieren > ist ___________
13. brauchen > hat ___________ 14. mitnehmen > hat ___________
15. stehen > hat ___________ 16. trinken > hat ___________

Perfektin muodostus:
Apuverbinä on yleensä haben (”hat”), mutta joskus sein (”ist”) persoonissa taivutettuna.
+ partisiipin perfekti, ks. yllä.
Pluskvamperfektin muodostus:
Apuverbit samat kuin perfektissä, mutta ne ovat muodossa ”hatte” ja ”war”.
+ partisiipin perfekti, ks. yllä.

* Sein-apuverbiä käytetään, kun kyseessä on paikasta toiseen liikkuminen, olotilan muutos tai joku seuraavista: sein, bleiben (jäädä, pysyä), gelingen (onnistua), geschehen (tapahtua), passieren (tapahtua) tai folgen (seurata).

Esimerkki heikkojen/säännöllisten verbien taivutuksesta (spielen & arbeiten):

PERF. ich habe gespielt (olen pelannut), du hast gespielt, er/sie/es hat gespielt
wir haben gespielt, ihr habt gespielt, sie/Sie haben gespielt
PLUSKV. ich hatte gespielt, du hattest gespielt, er hatte gespielt
wir hatten gespielt, ihr hattet gespielt, sie/Sie hatten gespielt

PERF. ich habe gearbeitet, du hast gearbeitet, er/sie/es hat gearbeitet
wir haben gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie/Sie haben gearbeitet
PLUSKV. ich hatte gearbeitet, du hattest gearbeitet, er/sie/es hatte gearbeitet
wir hatten gearbeitet, ihr hattet gearbeitet, sie/Sie hatten gearbeitet

Huomioi kuitenkin mm. seuraavat:
bringen > ich habe/hatte gebracht, du hast/hattest gebracht, …
denken > ich habe gedacht, du hast gedacht, …
kennen > ich habe gekannt, du hast gekannt, …
wissen > ich habe gewusst, du hast gewusst, …

Esimerkki vahvojen verbien taivutuksesta (sprechen, essen & stehen).
Tässä on annettu vain perfektitaivutukset, mutta pluskvamperfektin saat vaihtamalla apuverbin muotoa kuten edellisissä esimerkeissä.

ich habe gesprochen, du hast gesprochen, er/sie/es hat gesprochen
wir haben gesprochen, ihr habt gesprochen, sie/Sie haben gesprochen

ich habe gegessen, du hast gegessen, er/sie/es hat gegessen
wir haben gegessen, ihr habt gegessen, sie/Sie haben gegessen

ich habe gestanden, du hast gestanden, er/sie/es hat gestanden
wir haben gestanden, ihr habt gestanden, sie/Sie haben gestanden

Harjoitus 21b: Täydennä nyt perfektimuodot. Vastaukset.
1. Wir _________ im Restaurant ____________. (Söimme ravintolassa.)
2. Wir _________ Tennis _________. (Pelasimme tennistä.)
3. Laura _____ nach Deutschland __________. (Laura matkusti/ajoi Saksaan.)
4. Er _____ eine  Zeitung __________. (Hän luki lehden.)
5. Ich _____ nur an ihn __________. (Olen ajatellut vain häntä.)
6. Sie _____ Kaffee __________. (Hän joi kahvia.)
7. Sie _____ gestern __________. (Hän kuoli [sterben; ist gestorben] eilen.
8. Ich _____ Um 8 Uhr _______________. (Heräsin [aufwachen] klo 8.)
9. Du _____ ein Buch _____________. (Sinä kirjoitit kirjan.)
10. Wir __________  ____________. (Me tapasimme.)
11. Matilda _____ oft nach Deutschland __________. (Matilda on matkustanut usein Saksaan.)
12.  Sie _____ eine Freundin _______________. (Hän soitti ystävälleen.)
13. _____ ihr gestern ins Kino ____________? (Menittekö eilen elokuviin?)
14. Du _____ meine Worte falsch _____________. (Ymmärsit [verstehen] minun sanani väärin.)
15. Wir __________ nicht __________. (Me emme opiskelleet.)
16. Wir __________ dich __________. (Näimme sinut.)
17.  Ich _____ zu Hause ____________. (Jäin kotiin [bleiben].)
18. Sie _________ einen Hund __________. (Hänellä oli koira.)
19. Er _____ das Auto ___________.  (Hän korjasi [reparieren] auton.)
20. _____ du deine Hausaufgaben __________? (Teitkö kotiläksysi?)
21. Du _____ Wein _____________. (Joit viiniä.)
22. Wir _____ ___________. (Me olemme olleet.)
23. Ich _____ um 10 Uhr nach Hause _____________. (Tulin klo 10 kotiin.)
24. Ich _____  _________________. (Katsoin tv:tä.)
25. Wir __________  _____________. (Me olemme työskennelleet.)

Vinkki: Esim. about.comin sivuilla voit tehdä perfektimuotoihin liittyvän lyhyen testin.

Imperfekti

Muista, että perfekti on yleisempi ilmaistaessa mennyttä aikaa.

Opettele ensin verbien sein, haben ja werden imperfektin taivutukset:

SEIN
ich war (minä olin), du warst, er/sie/es war
wir waren, ihr wart, sie/Sie waren

HABEN
ich hatte (minulla oli), du hattest, er/sie/es hatte
wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten

WERDEN
ich wurde (minä tulin joksikin), du wurdest, er/sie/es wurde
wir wurden, ihr wurdet, sie/ Sie wurden

Heikot/säännölliset verbit:
Verbin vartaloon liitetään tunnus -(e)te + persoonapääte (paitsi yksikön 1. ja 3. persoonassa!).

Esim. spielen & antworten
ich spielte, du spieltest, er/sie/es spielte
wir spielten, ihr spieltet, sie/Sie spielten

ich antwortete, du antwortetest, er/sie/es antwortete
wir antworteten, ihr antwortetet, sie/Sie antworteten

Huomioi kuitenkin mm.:
bringen > ich brachte, du brachtest, …
denken > ich dachte, du dachtest, …
kennen > ich kannte, du kanntest, …
wissen > ich wusste, du wusstest, …

Vahvat/epäsäännölliset verbit:
Vartalovokaali muuttuu ja siihen liitetään persoonapäätteet (paitsi yksikön 1. ja 3. persoonassa).

Esim. kommen, sehen, schwimmen & modaaliverbi müssen
ich kam, du kamst, er/sie/es kam
wir kamen, ihr kamt, sie/Sie kamen

ich sah, du sah(e)st, er/sie/es sah
wir sahen, ihr saht, sie/Sie sahen

ich schwamm, du schwammst, er/sie/es schwamm
wir schwammen, ihr schwammt, sie/Sie schwammen

ich musste, du musstest, er/sie/es musste
wir mussten, ihr musstet, sie/Sie mussten

Harjoitus 21c: Kirjoita oikea imperfektimuoto; osa heikkoja, osa vahvoja. Vastaukset.
1. kommen > er ________ 2.  schreiben > er ________
3. geben > ich ________ 4. warten > wir ___________
5. arbeiten > er __________ 6. sein > ihr ________
7. wohnen > ich ________ 8. haben > du ________
9. sprechen > ich ________ 10. können > du ________
11. sehen > ich ________ 12. finden > du ________
13. finden > er________ 14. werden > Sie ________
15. öffnen > ihr __________ 16. sehen > wir ________
17. wissen > ich ________ 18. mögen > er ________
19. wollen > er ________ 20. beginnen > ich ________
21. fahren > du ________ 22. essen > wir ________
23. laufen > er ________24. kommen > sie ________
25. gehen > ihr ________ 26. haben > ich ________
27. spielen > wir ________ 28. studieren > du ________
29. kaufen > er ________ 30. machen > ihr ________

VINKKI: German.netissä voit harjoitella verbien taivuttamista eri aikamuodoissa.

Futuuri

Futuuri-aikamuodon muodostaminen on helppoa:

Werden (taivutettuna) + pääverbistä infinitiivi (esim. lesen/kommen/…)

ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

Harjoitus 21d: Käännä futuurilla. Vastaukset.
1. Aiomme ajaa autoa.
2. Aion pelata tennistä.
3. Hän aikoo hankkia (käytä verbiä haben) kaksi lasta.
4. Tuleeko sinusta lääkäri?
5. Aiotko mennä elokuviin?
6. Huomenna sataa vettä.

Konditionaali + konjuktiivin imperfekti

Konditionaalin muodostaminen werden-verbin würde-muodosta:

würde (taivutettuna) + pääverbin infinitiivi
ich würde, du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

Konditionaalia käytetään monissa erilaisissa tapauksissa:
Wir würden spielen. (Pelaisimme.)
Würden Sie bitte hier kommen? (Tulisitteko tänne?)
Wenn ich viel Geld hätte, würde ich nach New York reisen. (Jos minulla olisi paljon rahaa, matkustaisin NY:iin.)
Wenn ich nur Zeit hätte! (Kunpa minulla vain olisi aikaa!)

> Saksassa on olemassa myös konjuktiivin imperfekti, jonka merkitys vastaa konditionaalia. Sen käyttö on kuitenkin melko harvinaista. MUTTA modaaliapuverbeistä ja verbeistä sein/haben/werden/wissen käytetään konjuktiivin imperfektiä (eikä würde-muotoa)!

SEIN
ich wäre (minä olisin), du wärest, er/sie/es wäre
wir wären, ihr wäret, sie/Sie wären

HABEN
ich hätte (minulla olisi), du hättest, er/sie/es hätte
wir hätten, ihr hättet, sie/Sie hätten

WISSEN
ich wüsste (minä tietäisin), du wüsstest, er/sie/es wüsste
wir wüssten, ihr wüsstet, sie/Sie wüssten

WERDEN
ich würde (minä tulisin jksk), du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

KÖNNEN (muut modaaliapuverbit taipuvat samalla tavalla!)
ich könnte (minä voisin), du könntest, er/sie/es könnte
wir könnten, ihr könntet, sie/Sie könnten

Harjoitus 21e: Lisää konditionaalimuodot. Vastaukset.
1. Ich _______ nach Berlin _______, aber… (Lentäisin Berliiniin, mutta…)
2. Wenn ich viel Geld _______, _______ ich ein Haus _______. (Jos minulla olisi rahaa, ostaisin talon.)
3. Ich _______ einen Ferrari _______, wenn ich mehr Geld _______. (Ostaisin Ferrarin, jos minulla olisi enemmän rahaa.)
4. _________ du mir _______? (Voisitko auttaa minua?)
5. Wenn ich mehr Zeit _______, _______ ich Klavier _______. (Jos minulla olisi enemmän aikaa, soittaisin pianoa.)
6. Wir _______ zum Strand _______, wenn es sonnig _______. (Menisimme rannalle, jos olisi aurinkoista.)

Mainokset

13. Värit & muut adjektiivit

AVAINILMAISUJA
Du bist schön. Mein Haus ist weiß.
Wir sind glücklich. Er ist sehr intelligent.
Sie sprechen schnell.

ein alter Mann / eine alte Frau / ein altes Mädchen
der alte Mann / die alte Frau / das alte Mädchen
das schöne Lied / das schönere Lied / das schönste Lied
Klaus ist großer als Franz. Er ist nicht so gut wie ich.

Blogissa on aina välillä vilahdellut erilaisia adjektiiveja. Nyt opettelemme niitä kerralla ison listauksen! Käymme listauksen jälkeen tärkeän (ei kovin helpon) kielioppiasian eli adjektiivien taivutuksen. Käymme nopeasti myös adjektiivien vertailumuodot.

Adjektiiveja

Harjoitus 13a: Tee itsellesi listaukset tärkeimmistä adjektiiveista (ja laita sanat muistiin vastakohtapareina). Jaottele adjektiivit esim. seuraavasti: 1. fyysiset ominaisuudet (esim. pitkä, lihava, vanha, jne.), 2. olotilat (iloinen, surullinen, jne.), 3. luonteenpiirteet (rehellinen, antelias, jne.), 4. värit, 5. muut (nopea, uusi, jne.). 

die Farben = värit

schwarz = musta
weiß = valkoinen
blau = sininen
braun = ruskea
grau = harmaa
grün = vihreä
orange = oranssi
lila / violett = violetti
rot = punainen
rosa / hellrot = vaaleanpunainen
gelb = keltainen

*hell- = vaalean- (esim. hellgrün = vaaleanvihreä)
*dunkel- = tumman- (esim. dunkelrot = tummanpunainen)

Ps. Er ist blau = Hän on kännissä.

Vinkki: Värit voit kuunnella esim. täällä. Täällä voit pelata väripeliä, joka on hyvä lisä harjoitteluun. Lisäksi täällä voit kuunnella väreihin liittyviä lauseita.

Adjektiivilistaus

* adjektiiveja voi käyttää myös adverbeinä, esim. schnell = nopea; nopeasti.

Tässä on joitakin yleisiä adjektiiveja, pidemmän listan löydät Extra-osiosta!

alt = vanha
billig = halpa
blondine = blondi
brünett = brunetti
böse = ilkeä; paha; tuhma
dick / beleibt / vollschlank = lihava
dumm = tyhmä
echt = aito
einfach = yksinkertainen
einsam = yksinäinen
ehrlich = rehellinen
falsch / unrecht = väärä
fantastisch = fantastinen
fleißig = ahkera
freundlich = ystävällinen
froh = iloinen
fröhlich = hauska; iloinen
gefährlich = vaarallinen
gesund = terve
glücklich = iloinen
groß = iso; pitkä
gut = hyvä
heiß = kuuma
hoch = korkea
häßlich = ruma
intelligent = älykäs
interessant = mielenkiintoinen
jung = nuori
kalt = kylmä
klein = pieni
klug = viisas
krank = sairas
kurz = lyhyt
lang = pitkä
langsam = hidas
leicht = helppo; kevyt
lustig = iloinen; riemukas
müde = väsynyt; kyllästynyt
möglich = mahdollinen
nervös = hermostunut
nett = mukava
neu = uusi
offen = auki; avoin
reich = rikas
richtig = oikea
ruhig = rauhallinen
schlank / schmal = hoikka
schmutzig = likainen
schnell = nopea
schön = kaunis
schwer = vaikea
schüchtern = ujo
sicher = varma; turvallinen
sportlich = urheilullinen
stark = vahva; voimakas; väkevä
stolz = ylpeä
süß = makea
teuer = kallis
toll/super = hieno; upea
traurig = surullinen
warm = lämmin
wichtig = tärkeä
wunderbar = ihmeellinen; erinomainen
zuverlässig = luotettava; varma

Harjoitus 13b: Kerro itsestäsi ja esim. kumppanistasi erilaisin adjektiivein. Kerro myös huoneessa olevien tavaroiden värejä ja muita ominaisuuksia (esim. pöytä = der Tisch; tuoli = der Stuhl; matto = der Teppich; seinä = die Wand; tietokone = der Computer; kamera= die Kamera; sohva =  das Sofa; muki =  der Becher; laukku = die Tasche; kynä = der Stift …). Voit myös kysellä itseltäsi esineiden värejä: Welche Farbe hat…?

HUOMIOI, että monista adjektiiveista voidaan muodostaa substantiiveja (kirjoittamalla ne isolla alkukirjaimella). esim. der Alte / die Alte = vanhus; der Kranke = sairas; der Jugendliche = nuori, der Kleine = pienokainen…

Lisäsanastoa:
todella = wirklich (esim. wirklich aggressiv = todella aggressiivinen)
tosi / hyvin = sehr (esim. sehr groß = hyvin suuri)
vähän / jonkin verran = ein bisschen (esim. ein bisschen böse = vähän vihainen)
koko / ”sievoinen” = ganz (esim. eine ganze Summe Geld = sievoinen summa rahaa)
melko / aika = ziemlich (esim. ziemlich sicher = melko varmaa)
vähän = ein wenig (esim. nur ein wenig Geld = vain vähän rahaa)
liikaa = zu viel (esim. zu viel Geld = liikaa rahaa)
hiukan = etwas (esim. etwas groß = suurehko)

VINKKI: German.netissä voit harjoitella adjektiiveja vastakohtatehtävässä.

Adjektiivien taivutus

1. Kun adjektiivi on yksinään ilman substantiivia (ks. esimerkit), se ei taivu.
Das Haus ist schön.
Das Examen ist nicht leicht.
Ich bin intelligent.

2. Kun adjektiivi on attribuuttina eli substantiivin edellä, se taipuu. Opettelemme sijamuotoja lisää osiossa 17, mutta nyt opettelemme nominatiivin päätteet. Katso:

ein kleiner Hund / eine kleine Blume / ein kleines Kind / kleine Kinder
der kleine Hund / die kleine Blume / das kleine Kind / die kleinen Kinder

Das ist ein schönes Kind.
Hier ist eine kleine Blume.
Er hat ein neues Buch.
Das kleine Baby schläft den ganzen Tag.
das weiße Papier (valkoinen paperi)

Vahva taivutus (päätteet) / nominatiivi
maskuliini: -er
feminiini: -e
neutri: -es
monikko: -e

* Vahva taivutus tulee silloin, kun edellä ei ole taivutuspäätteistä artikkelia/pronominia (esim. ainesanat, monet abstraktisanat, lukusanat; ein/kein/mein/…) tai artikkelia ei ole lainkaan.

ein kleiner Hund / eine kleine Blume / ein kleines Kind / kleine Kinder

Heikko taivutus / nominatiivi
pääte kaikilla -e, paitsi monikossa -en

* Heikko taivutus tulee silloin, kun sitä edeltää taivutettu artikkeli tai pronomini (esim. määräiset artikkelit = der, das, die; meine, meinen,…).

der kleine Hund / die kleine Blume / das kleine Kind / die kleinen Kinder

Harjoitus 13c: Täydennä adjektiivi oikeassa muodossa. Vastaukset.
(der Wagen + neu)
ein ______ Wagen
der ______ Wagen
(das Land + groß)
ein ______ Land
das ______ Land
(die Frau + schön)
eine ______ Frau
die ______ Frau
(die Katze + wild)
eine _______ Katze
die _______ Katze
(das Buch + interessant)
ein _______ Buch
das _______ Buch
(die Bücher + neue)
die _______ Bücher
keine _______ Bücher

Adjektiivien vertailu

kalt (kylmä) > kälter (kylmempi) > der/die/das kälteste // am kältesten (kylmin)
jung (nuori) > jünger (nuorempi) > der/das/die jüngste // am jüngsten (nuorin)
klein (pieni) > kleiner (pienempi) > der/das/die kleinste // am kleinsten (pienin)

Anna läuft schneller als Maria.
Mein Volvo ist viel teurer als mein Toyota.
Lukas ist der Älteste.
Ich bin am glücklichsten.
der beste Freund

Komparatiivi

– Pääte on -er.
– Vokaaleihin tulee yleensä lyhyissä adjektiiveissa umlaut (eli esim. a > ä, jne.), mutta ei esim. adjektiivien falsch, froh, klar tai laut kanssa.

Superlatiivi

– Pääte on -st (ja joskus -est).
– Vokaaleihin tulee yleensä umlaut (eli esim. a > ä, jne.)
– Eteen tulee määräinen artikkeli, ellei edessä ole pronominia.
Olla-verbin kanssa käytetään yleensä muotoa: am + -sten-pääte! (esim. am besten)

Muista myös vertaillessa adjektiivien taivutussäännöt! Adverbejäkin voi vertailla samalla tavalla, mutta superlatiivissa muoto on aina am +-sten.

Epäsäännöllisiä

gut (hyvä) > besser > beste / am besten
groß (iso) > größer > größte / am größten
hoch (korkea) > höher > höchste / am höchsten
nah (läheinen) > näher > nächste / am nächsten

viele (paljon) > mehr > am meisten
gern (mielellään) > lieber > am liebsten
bald (pian) > eher > am ehesten

-e- katoaa komparatiivissa:
dunkel (pimeä) > dunkler > am dunkelsten
teuer (kallis) > teurer > am teueresten

Sanastoa

… als = … kuin
(nicht) so ….  wie = (ei) niin … kuin
je … desto … = mitä … sitä ….

Mein Haus ist so groß wie dein Haus. (Taloni on yhtä iso kuin sinun talosi.)
Du bist jünger als ich. (Olet nuorempi kuin minä.)

Harjoitus 13d: Kirjoita vertailumuodot (superlatiivista am + -sten) ja adjektiivin suomennos.
Muista tarvittaessa umlaut. Vastaukset.
1. alt > _________ > _________ (suom. ?)
2. dumm > _________ > _________
3. groß > _________ > _________
4. kurz > _________ > _________
5. teuer > _________ > _________
6. gut > _________ > _________
7. stark > _________> _________
8. warm > _________ > _________
9. froh > _________ > _________
10. viele > _________ > _________

Harjoitus 13e: Lisää väri suomennoksen mukaisesti.
Muista oikea pääte väriin! Vastaukset.

der Wagen ist _______ (auto on sininen)
die Blume ist _______ (kukka on punainen)
das Gras ist _______ (ruoho on vihreä)
das _______ Buch (valkoinen kirja)
der _______ Stuhl (punainen tuoli)
die _______ Blume (pinkki kukka)
die _______ Tasche (vaaleansininen laukku)
der _______ Stuhl (vihreä tuoli)
das _______ Haus (oranssi talo)
der _______ Hund (musta koira)
die _______ Blume (keltainen kukka)
die _______ Stühle (ruskeat tuolit)

7. Verbien preesenstaivutus

Tässä osiossa opit verbien preesenstaivutuksen. Opit jo aiemmin osiossa 4, miten verbit sein ja haben taipuvat; kertaa ne! Saksassa on verbeillä neljä aikamuotoa, mutta nyt opettelemme vain preesensin.

Säännölliset verbit

1. Katso, mikä verbin vartalo on. Sen saat, kun erotat verbin perusmuodosta -en-päätteen (joillakin verbeillä pelkkä -n).

esimerkiksi:  machen > verbin vartalo on: mach

2. Lisää tähän vartaloon persoonapääte (lihavoitu). Opettele päätteet heti hyvin!

machen – tehdä
ich mache
du machst
er/sie/es macht
wir machen
ihr macht
sie/Sie machen

Harjoitus 7a: Taivuta nyt verbit ”studieren” (opiskella), ”spielen” (pelata; leikkiä), ”kommen” (tulla), ”gehen” (mennä) ja ”wohnen” (asua). Lisää päätteet huolellisesti verbin vartaloon. Jos haluat varuilta tarkistaa, voit tehdä sen esim. Verbixissä.

* Verbit, joiden vartalo päättyy t- tai d-kirjaimeen tai konsonanttiyhtymään, saavat yksikön 2. ja 3. persoonassa sekä myös monikon 2. persoonassa päätteeseen ylimääräisen e:n. Katso esimerkki.

Esim. arbeiten (tehdä työtä)
ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie/Sie arbeiten

* Jos verbin vartalon viimeinen kirjain on s, z tai se loppuu kirjainyhdistelmään -sch, yksikön 2. persoonan pääte on pelkkä -t. Tällöin siis yksikön 2. persoona, yksikön 3. persoona ja monikon 2. persoona ovat keskenään samanlaisia. Katso esimerkki.

Esim. tanzen (tanssia)
ich tanze, du tanzt, er/sie/es tanzt
wir tanzen, ihr tanzt, sie/Sie tanzen

Harjoitus 7b: Taivuta nyt verbit ”warten” (odottaa), ”öffnen” (avata) ja ”reisen” (matkustaa). Ole tarkkana!

* Muutamille -el ja -er-loppuisille verbeille tulee monikon 1. ja 3. persoonissa vain pääte -n.

wandern (vaeltaa)
ich wandere, du wanderst, er/sie/es wandert
wir wandern, ihr wandert, sie/Sie wandern

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisillä (vahvoilla verbeillä) on poikkeava taivutus yksikön 2. ja 3. persoonassa. Näillä persoonilla infinitiivin vokaali muuttuu seuraavien esimerkkien mukaisesti:

  • e > i — geben, er gibt
  • e > ie — sehen, er sieht
  • a > ä — fahren, er fährt
  • au > äu — laufen, er läuft

sehen (nähdä)
ich sehe, du siehst, er/sie/es sieht
wir sehen, ihr seht, sie/Sie sehen

fahren (matkustaa, ajaa; kuljettaa)
ich fahre, du fährst, er/sie/es fährt
wir fahren, ihr fahrt, sie/Sie fahren

laufen (juosta, kulkea; kävellä)
ich laufe, du läufst , er/sie/es läuft
wir laufen, ihr lauft, sie/Sie laufen

essen (syödä)
ich esse, du isst, er/sie/es isst
wir essen, ihr esst, sie/Sie essen

nehmen (ottaa) ~ huomioi tämä 
ich nehme, du nimmst, er/sie/es nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen

Harjoitus 7c: Taivuta nyt nämä verbit. Muutos koskee siis vain yksikön 2. ja 3. persoonaa.
1. ”lesen” (lukea), jossa e -> ie
2. ”sprechen” (puhua) & ”helfen” (auttaa), jossa e -> i
3. ”schlafen” (nukkua) & ”fallen” (pudota; kaatua) & ”tragen” (kantaa) &
”waschen” (pestä) & ”halten” (pitää [kiinni]), jossa a -> ä.

Opettele vielä verbi ”wissen” (tietää)
ich weiß, du weißt, er/sie/es weiß,
wir wissen, ihr wisst, sie/Sie wissen

.. sekä verbi ”werden” (tulla joksikin)
ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

sekä ”mögen” (tykätä) ~ opettelemme tätä myöhemmin, on modaaliapuverbi
ich mag, du magst, er/sie/es mag,
wir mögen, ihr mögt, sie/sie mögen

Harjoitus 7d: Kun olet opetellut kaikki edellä olevat kunnolla, voit siirtyä tähän harjoitukseen. Täydennä kaikista annetuista verbeistä preesensin yksikön 3. persoonan muoto. Joukossa on sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä. Vastaukset.
fliegen (lentää) -> er ______
essen (syödä) -> er ______
kommen (tulla) -> er ______
heißen (olla nimeltään) -> er ______
lesen (lukea) -> er ______
nehmen (ottaa) -> er ______
schreiben (kirjoittaa) -> er ______
sein (olla) -> er ______
wissen (tietää) -> er ______
schlafen (nukkua) -> er ______
sehen (nähdä) -> er ______
sprechen (puhua) -> er ______
beginnen (alkaa; aloittaa) -> er ______
denken (ajatella) -> er ______
geben (antaa) -> er ______
gehen (kävellä) -> er ______
haben (omistaa) -> er ______
fallen (pudota; kaatua) -> er ______
finden (löytää) -> er ______
kennen (tuntea) -> er ______
tun (tehdä) -> er ______
waschen (pestä) -> er ______
singen (laulaa) -> er ______
schwimmen (uida) -> er ______
sitzen (istua) -> er ______
treffen (tavata) -> er ______
trinken (juoda) -> er ______
halten (pitää [kiinni]) -> er ______
verstehen (ymmärtää) -> er _________

Harjoitus 7e: About.com on koonnut sivuilleen 50 yleistä saksan verbiä. Kirjoita jokainen verbi itsellesi ylös ja perään suomennos (käytä sanakirjoja apuna) sekä huomautus, jos verbi taipuu jotenkin epäsäännöllisesti. Voit myös pelata toisaalla peliä, jossa pitää yhdistää verbin infinitiivi oikeaan kuvaan; hyvä oppimistapa erityisesti niille, joilla on hyvä kuvamuisti.

VINKKI: Tämän blogin 7. Extra-osiosta löydät myös paljon verbejä taivutuksineen!

Harjoitus 7f: Täydennä verbi oikeassa muodossa. Vastaukset.
1. Ich _______ Deutsch. _________ du Deutsch? (Puhun [sprechen] saksaa. Puhutko…)
2. Ich ______ dich. (Rakastan [lieben] sinua.)
3. Ich _______ morgen nach Deutschland. (Matkustan [fahren] aamulla Saksaan.)
4. Was _______ wir jetzt? (Mitä me nyt teemme [machen]?)
5. Sie ________ sehr schön. (Te laulatte kauniisti.)
6. Ich ____ Deutscher. (Olen [sein] saksalainen.)
7. _________ ihr Basketball? (Pelaatteko [spielen] te koripalloa?)
8. _________ du am Samstag? (Työskenteletkö [arbeiten] lauantaina?)
9. Er ______ nach Finnland. (Hän matkustaa [fahren] Suomeen.)
10. Wo ______ du? Wo ________ Sie? (Missä asut [wohnen]? Missä Te asutte?)
11. Sie ____, was sie ______. (Hän sanoo [sagen], mitä ajattelee [denken].)
12. Er _______ Italienisch. (Hän puhuu italiaa.)
13. Wann _______ er nach Italien? (Milloin hän matkustaa [reisen] Italiaan?)
14. Ich _____ Durst. Ihr _____ zwei Katzen. (Minulla on jano. Teillä on 2 kissaa.)
15. Er ________, was er will. (Hän tietää [wissen], mitä haluaa].)

Vinkki: Voit tehdä about.comin sivuilla lyhyen 10 kohdan verbitestin.

Vinkki: Myös German.netissä voit harjoitella verbien taivutusta preesensissä.

HUOMAA, että tällä sivulla on mainittu vain osa epäsäännöllisesti taipuvista verbeistä. Jos törmäät uuteen verbiin, selvitä miten se taipuu. Käytä hyväksesi sanakirjoja tai netin verbitaulukoita (blogin sivupalkissa linkkejä ilmaisille sivustoille). Monet sivut ovat englanninkielisiä, mutta sillä ei ole merkitystä (”Simple present” on tämä preesenstaivutus, mitä tällä sivulla on opeteltu).

Sanakirjoissa verbit on usein annettu seuraavan esimerkin mukaisella tavalla:
geben v [gibt, gab, hat gegeben]
1. antaa (ojentaa, tarjota), luovuttaa (antaa, jättää), …

> Verbin perusmuodon perässä olevat kolme taivutusta ovat siis yksikön 3. persoonan preesens (näet, että se on epäsäännöllinen, joten tiedät siis myös yksikön 2. persoonan menevän samalla tavalla [du gibst]), imperfekti ja perfekti.

*

Aihepiiriin liittyvää:

– Opettelemme modaaliapuverbejä ja käskymuotoa osiossa 12.
– Eriäviä yhdysverbejä opettelemme osiossa 14.
– Menneitä aikamuotoja opettelemme osiossa 21.