21. Aikamuotoja + konditionaali

Olet opiskellut preesensin osiossa 7. Lisäksi olet opiskellut verbeihin liittyen myös modaaliapuverbit sekä eriävät yhdysverbit. Myös imperatiivi eli käskymuoto on käyty läpi. Nyt on aika käydä muut aikamuodot sekä myös yksi tapamuoto: konditionaali.

Vinkki: Lista saksan vahvoista ja epäsäännöllisistä verbeistä löytyy blogista täältä.

Alustus

Verbien taivutuksia voit hakea monilta eri sivuilta, esim. Verbix (ei aina 100%:n luotettava), mutta muodostamisen opettelu on kuitenkin tärkeää. Aina kun törmäät uuteen verbiin, opettele sen taivutus (saksan kielessä on monia epäsäännöllisesti/vahvasti taipuvia verbejä). Tähän mennessä olet opetellut vain preesensin, mutta nyt on tarkoitus oppia muutkin muodot.

Ennen kuin alamme opetella verbien taivuttamista eri aikamuodoissa, katso esimerkkiverbien annetut muodot (tällä tavalla ne on yleensä lueteltuna sanakirjoissa) ja opettele ne. 

1. mennä = gehen [geht, ging, ist gegangen]
2. olla = sein [ist, war, ist gewesen]
3. syödä = essen [isst, aß, hat gegessen]
4. omistaa = haben [hat, hatte, hat gehabt]
5. ajaa; matkustaa = fahren [fährt, fuhr, ist gefahren]
6. tulla = kommen [kommt, kam, ist gekommen]
7. nähdä = sehen [sieht, sah, hat gesehen]
8. tulla jksk = werden [werde, wirst, wird, wurde, ist geworden]
9. puhua = sprechen [spricht, sprach, hat gesprochen]
10. ajatella = denken [denkt, dachte, hat gedacht]
11. tuntea = kennen [kennt, kannte, hat gekannt]
12. tietää = wissen [weiß, wußte, hat gewußt]
13. lukea = lesen [liest, las, hat gelesen]
14. juosta = laufen [läuft, lief, ist gelaufen]
15. kirjoittaa = schreiben [schreibt, schrieb, hat geschrieben]
16. antaa = geben [gibt, gab, hat gegeben]
17. täytyä = müssen [muss, musste, hat gemusst]
18. seisoa = stehen [steht, stand, hat gestanden]
19. tavata; kohdata = treffen [trifft, traf, hat getroffen]
20. ottaa = nehmen [nimmt, nahm, hat genommen]
21. tehdä = machen [heikko / säännöllinen] / tun [tut, tat, hat getan]
22. pelata; leikkiä = spielen [heikko / säännöllinen verbi]
23. työskennellä = arbeiten [heikko / säännöllinen verbi]
24. oppia = lernen [heikko / säännöllinen verbi]
25. soittaa (puh.) = anrufen [ruft an, rief an, hat angerufen]

Jos opiskelet saksan alkeita ensimmäistä kertaa, varmista ensin, että osaat jo aiemmin opetellut verbiasiat hyvin. Tämän jälkeen kannattaa opiskella aikamuodoista perfekti.

Tärkeää on opetella saksan vahvojen & epäsäännöllisten verbien lista, jollaisen olen koonnut Extra-osioon! (Vastaavanlainen lista löytyy myös esim. suomeksi .pdf:nä tai mistä vaan saksan kielioppikirjasta sekä nettisivuina mm. täältä ja täältä, jos englanti sujuu). Aluksi riittää, kun opettelet tällä sivulla mainitut verbit.

Imperfekti vai perfekti?

Perfekti = Tavallinen puhutussa kielessä; käännös vastaa yleensä suomen imperfektiä. Tämän vuoksi opettele erityisesti perfekti hyvin!

Imperfekti = Käytetään erityisesti kirjoitetussa kielessä, kun kerrotaan menneitä tapahtumasarjoja. (Vaikka todennäköisesti tarvitset perfektiä enemmän, myös imperfektimuodot kannattaa opetella.)

Futuuri = Useimmiten saksassa käytetään preesensiä, kun ilmaistaan tulevaa aikaa (tällöin lauseessa on usein jokin ajanmääre), mutta myös futuuria käytetään, minkä vuoksi sekin kannattaa mieleensä painaa.

Perfekti (ja pluskvamperfekti)

Opettele aluksi verbien sein, haben ja werden taivutukset perfektissä ja pluskvamperfektissä. Mitä asioita huomaat?

SEIN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich bin gewesen (minä olen ollut; ”minä olin”), du bist gewesen, er/sie/es ist gewesen
wir sind gewesen, ihr seid gewesen, sie/Sie sind gewesen

ich war gewesen (minä olin ollut), du warst gewesen, er/sie/es war gewesen
wir waren gewesen, ihr wart gewesen, sie/ Sie waren gewesen

HABEN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich habe gehabt (minulla on ollut, ”minulla oli”), du hast gehabt, er/sie/es hat gehabt
wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie/Sie haben gehabt

ich hatte gehabt (minulla oli ollut), du hattest gehabt, er/sie/es hatte gehabt
wir hatten gehabt, ihr hattet gehabt, sie/Sie hatten gehabt

WERDEN (perfekti ja pluskvamperfekti)
ich bin geworden (olen tullut jksk, ”minä tulin jksk”), du bist geworden, er/sie/es ist geworden
wir sind geworden, ihr seid geworden, sie/Sie sind geworden

ich war geworden (olin tullut jksk), du warst geworden, er/sie/es war geworden
wir waren geworden, ihr wart geworden, sie/Sie waren geworden

> Huomasit, että perfekti/pluskvamperfekti muodostetaan kahdesta osasta. Apuverbinä on joko haben tai sein & se taipuu persoonan mukaan. Pääverbi tulee viimeiseksi ja se on aina samassa muodossa, jota kutsutaan partisiipin perfektiksi.

Miten muodostetaan partisiipin perfekti?

heikoilla verbeillä: ge-etuliite + verbin vartalo + (e)t-pääte (esim. ich habe gespielt)
vahvoilla: ge- + vartalo, jossa vokaali usein muuttunut + -en-pääte (esim. ich habe gesprochen)

* Huom. ge-etuliite puuttuu verbeiltä, jotka päättyvät -ieren-päätteeseen TAI jotka alkavat painottomalla etuliitteellä be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.
esim. besuchen (vierailla) > hat besucht; studieren (opiskella) > hat studiert
* Eriävien yhdysverbien tapauksissa ge-etuliite tulee yhdysosien väliin,
esim. anrufen > hat angerufen.

Harjoitus 21a: Lisää partisiipin perfekti; osa heikkoja, osa vahvoja. Vastaukset.
1. fahren > ist ___________ 2. kaufen > hat ___________ 
3. nehmen > hat ___________ 4. lesen > hat ___________ 
5. reisen > ist ___________ 6. essen > hat ___________
7. finden > hat ___________ 8. gehen > ist ___________
9. erzählen > hat ___________ 10. wohnen > hat ___________
11. bleiben > ist ___________ 12. passieren > ist ___________
13. brauchen > hat ___________ 14. mitnehmen > hat ___________
15. stehen > hat ___________ 16. trinken > hat ___________

Perfektin muodostus:
Apuverbinä on yleensä haben (”hat”), mutta joskus sein (”ist”) persoonissa taivutettuna.
+ partisiipin perfekti, ks. yllä.
Pluskvamperfektin muodostus:
Apuverbit samat kuin perfektissä, mutta ne ovat muodossa ”hatte” ja ”war”.
+ partisiipin perfekti, ks. yllä.

* Sein-apuverbiä käytetään, kun kyseessä on paikasta toiseen liikkuminen, olotilan muutos tai joku seuraavista: sein, bleiben (jäädä, pysyä), gelingen (onnistua), geschehen (tapahtua), passieren (tapahtua) tai folgen (seurata).

Esimerkki heikkojen/säännöllisten verbien taivutuksesta (spielen & arbeiten):

PERF. ich habe gespielt (olen pelannut), du hast gespielt, er/sie/es hat gespielt
wir haben gespielt, ihr habt gespielt, sie/Sie haben gespielt
PLUSKV. ich hatte gespielt, du hattest gespielt, er hatte gespielt
wir hatten gespielt, ihr hattet gespielt, sie/Sie hatten gespielt

PERF. ich habe gearbeitet, du hast gearbeitet, er/sie/es hat gearbeitet
wir haben gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie/Sie haben gearbeitet
PLUSKV. ich hatte gearbeitet, du hattest gearbeitet, er/sie/es hatte gearbeitet
wir hatten gearbeitet, ihr hattet gearbeitet, sie/Sie hatten gearbeitet

Huomioi kuitenkin mm. seuraavat:
bringen > ich habe/hatte gebracht, du hast/hattest gebracht, …
denken > ich habe gedacht, du hast gedacht, …
kennen > ich habe gekannt, du hast gekannt, …
wissen > ich habe gewusst, du hast gewusst, …

Esimerkki vahvojen verbien taivutuksesta (sprechen, essen & stehen).
Tässä on annettu vain perfektitaivutukset, mutta pluskvamperfektin saat vaihtamalla apuverbin muotoa kuten edellisissä esimerkeissä.

ich habe gesprochen, du hast gesprochen, er/sie/es hat gesprochen
wir haben gesprochen, ihr habt gesprochen, sie/Sie haben gesprochen

ich habe gegessen, du hast gegessen, er/sie/es hat gegessen
wir haben gegessen, ihr habt gegessen, sie/Sie haben gegessen

ich habe gestanden, du hast gestanden, er/sie/es hat gestanden
wir haben gestanden, ihr habt gestanden, sie/Sie haben gestanden

Harjoitus 21b: Täydennä nyt perfektimuodot. Vastaukset.
1. Wir _________ im Restaurant ____________. (Söimme ravintolassa.)
2. Wir _________ Tennis _________. (Pelasimme tennistä.)
3. Laura _____ nach Deutschland __________. (Laura matkusti/ajoi Saksaan.)
4. Er _____ eine  Zeitung __________. (Hän luki lehden.)
5. Ich _____ nur an ihn __________. (Olen ajatellut vain häntä.)
6. Sie _____ Kaffee __________. (Hän joi kahvia.)
7. Sie _____ gestern __________. (Hän kuoli [sterben; ist gestorben] eilen.
8. Ich _____ Um 8 Uhr _______________. (Heräsin [aufwachen] klo 8.)
9. Du _____ ein Buch _____________. (Sinä kirjoitit kirjan.)
10. Wir __________  ____________. (Me tapasimme.)
11. Matilda _____ oft nach Deutschland __________. (Matilda on matkustanut usein Saksaan.)
12.  Sie _____ eine Freundin _______________. (Hän soitti ystävälleen.)
13. _____ ihr gestern ins Kino ____________? (Menittekö eilen elokuviin?)
14. Du _____ meine Worte falsch _____________. (Ymmärsit [verstehen] minun sanani väärin.)
15. Wir __________ nicht __________. (Me emme opiskelleet.)
16. Wir __________ dich __________. (Näimme sinut.)
17.  Ich _____ zu Hause ____________. (Jäin kotiin [bleiben].)
18. Sie _________ einen Hund __________. (Hänellä oli koira.)
19. Er _____ das Auto ___________.  (Hän korjasi [reparieren] auton.)
20. _____ du deine Hausaufgaben __________? (Teitkö kotiläksysi?)
21. Du _____ Wein _____________. (Joit viiniä.)
22. Wir _____ ___________. (Me olemme olleet.)
23. Ich _____ um 10 Uhr nach Hause _____________. (Tulin klo 10 kotiin.)
24. Ich _____  _________________. (Katsoin tv:tä.)
25. Wir __________  _____________. (Me olemme työskennelleet.)

Vinkki: Esim. about.comin sivuilla voit tehdä perfektimuotoihin liittyvän lyhyen testin.

Imperfekti

Muista, että perfekti on yleisempi ilmaistaessa mennyttä aikaa.

Opettele ensin verbien sein, haben ja werden imperfektin taivutukset:

SEIN
ich war (minä olin), du warst, er/sie/es war
wir waren, ihr wart, sie/Sie waren

HABEN
ich hatte (minulla oli), du hattest, er/sie/es hatte
wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten

WERDEN
ich wurde (minä tulin joksikin), du wurdest, er/sie/es wurde
wir wurden, ihr wurdet, sie/ Sie wurden

Heikot/säännölliset verbit:
Verbin vartaloon liitetään tunnus -(e)te + persoonapääte (paitsi yksikön 1. ja 3. persoonassa!).

Esim. spielen & antworten
ich spielte, du spieltest, er/sie/es spielte
wir spielten, ihr spieltet, sie/Sie spielten

ich antwortete, du antwortetest, er/sie/es antwortete
wir antworteten, ihr antwortetet, sie/Sie antworteten

Huomioi kuitenkin mm.:
bringen > ich brachte, du brachtest, …
denken > ich dachte, du dachtest, …
kennen > ich kannte, du kanntest, …
wissen > ich wusste, du wusstest, …

Vahvat/epäsäännölliset verbit:
Vartalovokaali muuttuu ja siihen liitetään persoonapäätteet (paitsi yksikön 1. ja 3. persoonassa).

Esim. kommen, sehen, schwimmen & modaaliverbi müssen
ich kam, du kamst, er/sie/es kam
wir kamen, ihr kamt, sie/Sie kamen

ich sah, du sah(e)st, er/sie/es sah
wir sahen, ihr saht, sie/Sie sahen

ich schwamm, du schwammst, er/sie/es schwamm
wir schwammen, ihr schwammt, sie/Sie schwammen

ich musste, du musstest, er/sie/es musste
wir mussten, ihr musstet, sie/Sie mussten

Harjoitus 21c: Kirjoita oikea imperfektimuoto; osa heikkoja, osa vahvoja. Vastaukset.
1. kommen > er ________ 2.  schreiben > er ________
3. geben > ich ________ 4. warten > wir ___________
5. arbeiten > er __________ 6. sein > ihr ________
7. wohnen > ich ________ 8. haben > du ________
9. sprechen > ich ________ 10. können > du ________
11. sehen > ich ________ 12. finden > du ________
13. finden > er________ 14. werden > Sie ________
15. öffnen > ihr __________ 16. sehen > wir ________
17. wissen > ich ________ 18. mögen > er ________
19. wollen > er ________ 20. beginnen > ich ________
21. fahren > du ________ 22. essen > wir ________
23. laufen > er ________24. kommen > sie ________
25. gehen > ihr ________ 26. haben > ich ________
27. spielen > wir ________ 28. studieren > du ________
29. kaufen > er ________ 30. machen > ihr ________

VINKKI: German.netissä voit harjoitella verbien taivuttamista eri aikamuodoissa.

Futuuri

Futuuri-aikamuodon muodostaminen on helppoa:

Werden (taivutettuna) + pääverbistä infinitiivi (esim. lesen/kommen/…)

ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

Harjoitus 21d: Käännä futuurilla. Vastaukset.
1. Aiomme ajaa autoa.
2. Aion pelata tennistä.
3. Hän aikoo hankkia (käytä verbiä haben) kaksi lasta.
4. Tuleeko sinusta lääkäri?
5. Aiotko mennä elokuviin?
6. Huomenna sataa vettä.

Konditionaali + konjuktiivin imperfekti

Konditionaalin muodostaminen werden-verbin würde-muodosta:

würde (taivutettuna) + pääverbin infinitiivi
ich würde, du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

Konditionaalia käytetään monissa erilaisissa tapauksissa:
Wir würden spielen. (Pelaisimme.)
Würden Sie bitte hier kommen? (Tulisitteko tänne?)
Wenn ich viel Geld hätte, würde ich nach New York reisen. (Jos minulla olisi paljon rahaa, matkustaisin NY:iin.)
Wenn ich nur Zeit hätte! (Kunpa minulla vain olisi aikaa!)

> Saksassa on olemassa myös konjuktiivin imperfekti, jonka merkitys vastaa konditionaalia. Sen käyttö on kuitenkin melko harvinaista. MUTTA modaaliapuverbeistä ja verbeistä sein/haben/werden/wissen käytetään konjuktiivin imperfektiä (eikä würde-muotoa)!

SEIN
ich wäre (minä olisin), du wärest, er/sie/es wäre
wir wären, ihr wäret, sie/Sie wären

HABEN
ich hätte (minulla olisi), du hättest, er/sie/es hätte
wir hätten, ihr hättet, sie/Sie hätten

WISSEN
ich wüsste (minä tietäisin), du wüsstest, er/sie/es wüsste
wir wüssten, ihr wüsstet, sie/Sie wüssten

WERDEN
ich würde (minä tulisin jksk), du würdest, er/sie/es würde
wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

KÖNNEN (muut modaaliapuverbit taipuvat samalla tavalla!)
ich könnte (minä voisin), du könntest, er/sie/es könnte
wir könnten, ihr könntet, sie/Sie könnten

Harjoitus 21e: Lisää konditionaalimuodot. Vastaukset.
1. Ich _______ nach Berlin _______, aber… (Lentäisin Berliiniin, mutta…)
2. Wenn ich viel Geld _______, _______ ich ein Haus _______. (Jos minulla olisi rahaa, ostaisin talon.)
3. Ich _______ einen Ferrari _______, wenn ich mehr Geld _______. (Ostaisin Ferrarin, jos minulla olisi enemmän rahaa.)
4. _________ du mir _______? (Voisitko auttaa minua?)
5. Wenn ich mehr Zeit _______, _______ ich Klavier _______. (Jos minulla olisi enemmän aikaa, soittaisin pianoa.)
6. Wir _______ zum Strand _______, wenn es sonnig _______. (Menisimme rannalle, jos olisi aurinkoista.)

Mainokset

7. Extra: Yleisiä verbejä preesenstaivutuksineen

Tältä sivulta löydät joitakin yleisiä verbejä preesenstaivutuksineen. Taivutussäännöt löytyvät osiosta 7; tässä osiossa taivutukset ovat poikkeuksellisesti annettu kaikissa persoonissa (vaikka verbi olisi säännöllinen). (Kertaatko saksan alkeita ja etsit listaa saksan epäsäännöllisistä ja vahvoista verbeistä eri aikamuodoissaan? Katso tämä.)

Vinkki: Tulosta sivu itsellesi – ja opettele peittämällä taivutukset tai vaihtoehtoisesti suomennos.

1. sein (olla)
ich bin, du bist, er ist
wir sind, ihr seid, sie/Sie sind
2. haben (omistaa)
ich habe, du hast, er hat
wir haben, ihr habt, sie/Sie haben
3. werden (tulla joksikin)
ich werde, du wirst, er wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden
4. machen (tehdä)
ich mache, du machst, er macht
wir machen, ihr macht, sie/Sie machen
5. geben (antaa)
ich gebe, du gibst, er gibt
wir geben, ihr gebt, sie/Sie geben
6. sagen (sanoa)
ich sage, du sagst, er sagt
wir sagen, ihr sagt, sie/Sie sagen
7. kommen (tulla)
ich komme, du kommst, er kommt
wir kommen, ihr kommt, sie/Sie kommen
8. gehen (mennä)
ich gehe, du gehst, er geht
wir gehen, ihr geht, sie/Sie gehen
9. wissen (tietää)
ich weiß, du weißt, er weiß,
wir wissen, ihr wisst, sie/Sie wissen
10. sehen (nähdä)
ich sehe, du siehst, er sieht
wir sehen, ihr seht, sie/Sie sehen
11. arbeiten (tehdä työtä)
ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie/Sie arbeiten
12. fahren (matkustaa, ajaa; kuljettaa)
ich fahre, du fährst, er fährt
wir fahren, ihr fahrt, sie/Sie fahren
13. laufen (juosta, kulkea; kävellä)
ich laufe, du läufst , er läuft
wir laufen, ihr lauft, sie/Sie laufen
14. essen (syödä)
ich esse, du isst, er isst
wir essen, ihr esst, sie/Sie essen
15. nehmen (ottaa)
ich nehme, du nimmst, er nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen
16. bleiben (jäädä; pysyä)
ich bleibe, du bleibst, er bleibt
wir bleiben, ihr bleibt, sie/Sie bleiben
16. lassen (antaa, päästää, sallia)
ich lasse, du lässt, er lässt
wir lassen, ihr lasst, sie/Sie lassen
17. stehen (seisoa)
ich stehe, du stehst, er steht
wir stehen, ihr steht, sie/Sie stehen
18. finden (löytää, tavoittaa, keksiä)
ich finde, du findest, er findet
wir finden, ihr findet, sie/Sie finden
19. liegen (maata; sijaita)
ich liege, du liegst, er liegt
wir liegen, ihr liegt, sie/Sie liegen
20. lernen (oppia)
ich lerne, du lernst, er lernt
wir lernen, ihr lernt, sie/Sie lernen
21. studieren (opiskella [korkeakoulussa])
ich studiere, du studierst, er studiert
wir studieren, ihr studiert, sie/Sie studieren
22. denken (ajatella)
ich denke, du denkst, er denkt
wir denken, ihr denkt, sie/Sie denken
23. nehmen (ottaa)
ich nehme, du nimmst, er nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen
24. tun (tehdä)
ich tue, du tust, er tut
wir tun, ihr tut, sie/Sie tun
25. glauben (uskoa; luulla)
ich glaube, du glaubst, er glaubt
wir glauben, ihr glaubt, sie; Sie glauben
26. halten (pidellä)
ich halte, du hältst, er hält
wir halten, ihr haltet, sie/Sie halten
27. nennen (nimittää; kutsua)
ich nenne, du nennst, er nennt
wir nennen, ihr nennt, sie/Sie nennen
28. sprechen (puhua)
ich spreche, du sprichst, er spricht
wir sprechen, ihr sprecht, sie/Sie sprechen
29. bringen (tuoda; kantaa)
ich bringe, du bringst, er bringt
wir bringen, ihr bringt, sie/Sie bringen
30. leben (elää)
ich lebe, du lebst, er lebt
wir leben, ihr lebt, sie/Sie leben
31. fragen (kysyä)
ich frage, du fragst, er fragt
wir fragen, ihr fragt, sie/Sie fragen
32. kennen (tietää; tuntea)
ich kenne, du kennst, er kennt
wir kennen, ihr kennt, sie/Sie kennen
33. spielen (pelata; soittaa)
ich spiele, du spielst, er spielt
wir spielen, ihr spielt, sie/Sie spielen
34. brauchen (tarvita)
ich brauche, du brauchst, er braucht
wir brauchen, ihr braucht, sie/Sie brauchen
35. folgen (seurata)
ich folge, du folgst, er folgt
wir folgen, ihr folgt, sie/Sie folgen
36. verstehen (ymmärtää)
ich verstehe, du verstehst, er versteht
wir verstehen, ihr versteht, sie/Sie verstehen
37. bekommen (saada)
ich bekomme, du bekommst, er bekommt
wir bekommen, ihr bekommt, sie/Sie bekommen
38. beginnen (aloittaa)
ich beginne, du beginnst, er beginnt
wir beginnen, ihr beginnt, sie/Sie beginnen
39. versuchen (yrittää)
ich versuche, du versuchst, er versucht
wir versuchen, ihr versucht, sie/Sie versuchen
40. schreiben (kirjoittaa)
ich schreibe, du schreibst, er schreibt
wir schreiben, ihr schreibt, sie/Sie schreiben
41. sitzen (istua)
ich sitze, du sitzt, er sitzt
wir sitzen, ihr sitzt, sie/Sie sitzen
42. fallen (pudota; tippua)
ich falle, du fällst, er fällt
wir fallen, ihr fallt, sie/Sie fallen
43. treffen (tavata)
ich treffe, du triffst, er trifft
wir treffen, ihr trefft, sie/Sie treffen
44. suchen (etsiä)
ich suche, du suchst, er sucht
wir suchen, ihr sucht, sie/Sie suchen
45. tragen (kantaa; kuljettaa)
ich trage, du trägst, er trägt
wir tragen, ihr tragt, sie/Sie tragen
46. lesen (lukea)
ich lese, du liest, er liest
wir lesen, ihr lest, sie/Sie lesen
47. verlieren (kadottaa; hävittää)
ich verliere, du verlierst, er verliert
wir verlieren, ihr verliert, sie/Sie verlieren
48. wohnen (asua)
ich wohne, du wohnst, er wohnt
wir wohnen, ihr wohnt, sie/Sie wohnen
49. warten (odottaa)
ich warte, du wartest, er wartet
wir warten, ihr wartet, sie/Sie warten
50. helfen (auttaa)
ich helfe, du hilfst, er hilft
wir helfen, ihr helft, sie/Sie helfen
51. gewinnen (voittaa)
ich gewinne, du gewinnst, er gewinnt
wir gewinnen, ihr gewinnt, sie/Sie gewinnen
52. fühlen (aistia; tuntea)
ich fühle, du fühlst, er fühlt
wir fühlen, ihr fühlt, sie/Sie fühlen
53. bieten (tarjota)
ich biete, du bietest, er bietet
wir bieten, ihr bietet, sie/Sie bieten
54. interessieren (kiinnostaa)
ich interessiere, du interessierst, er interessiert
wir interessieren, ihr interessiert, sie/Sie interessieren
55. erinnern (muistaa)
ich erinnere, du erinnerst, er erinnert
wir erinnern, ihr erinnert, sie/Sie erinnern
56. tanzen (tanssia)
ich tanze, du tanzt, er/sie/es tanzt
wir tanzen, ihr tanzt, sie/Sie tanzen
57. hören (kuulla; kuunnella)
ich höre, du hörst, er hört
wir hören, ihr hört, sie/Sie hören
58. reisen (matkata; matkustaa)
ich reise, du reist, er reist
wir reisen, ihr reist, sie/Sie reisen
59. öffnen (avata, aukaista)
ich öffne, du öffnest, er öffnet
wir öffnen, ihr öffnet, sie/Sie öffnen
60. schlafen (nukkua)
ich schlafe, du schläfst, er schläft
wir schlafen, ihr schlaft, sie/Sie schlafen
61. singen (laulaa)
ich singe, du singst, er singt
wir singen, ihr singt, sie/Sie singen
62. fliegen (lentää)
ich fliege, du fliegst, er fliegt
wir fliegen, ihr fliegt, sie/Sie fliegen
63. lieben (rakastaa)
ich liebe, du liebst, er liebt
wir lieben, ihr liebt, sie/Sie lieben
64. schließen (sulkea)
ich schließe, du schließt, er schließt
wir schließen, ihr schließt, sie/Sie schließen
65. trinken (juoda)
ich trinke, du trinkst, er trinkt
wir trinken, ihr trinkt, sie/Sie trinken
66. antworten (vastata)
ich antworte, du antwortest, er antwortet
wir antworten, ihr antwortet, sie/Sie antworten
67. kaufen (ostaa); verkaufen (myydä)
ich (ver)kaufe, du (ver)kaufst, er (ver)kauft
wir (ver)kaufen, ihr (ver)kauft, sie/Sie (ver)kaufen

Modaaliapuverbit (ks. tarkemmin osio 12)

1. dürfen (saada; olla lupa)
ich darf, du darfst, er darf
wir dürfen, ihr dürft, sie/Sie dürfen
2. können (osata; voida)
ich kann, du kannst, er kann
wir können, ihr könnt, sie/Sie können
3. mögen (pitää jostakin; haluta; saattaa; viitsiä)
ich mag, du magst, er mag
wir mögen, ihr mögt, sie/Sie mögen
4. müssen (täytyä; olla pakko)
ich muss, du musst, er muss
wir müssen, ihr müsst, sie/Sie müssen
5. sollen (pitää; on velvollisuus; on tarkoitus; kuulemma)
ich soll, du sollst, er soll
wir sollen, ihr sollt, sie/Sie sollen
6. wollen (haluta; tahtoa; aikoa)
ich will, du willst, er will
wir wollen, ihr wollt, sie/Sie wollen

Eriäviä yhdysverbejä (ks. lisää osio 14)

1. anrufen (soittaa (puhelimella))
ich rufe an, du rufst an, er ruft an
wir rufen an, ihr ruft an, sie/Sie rufen an
2. anfangen (aloittaa)
ich fange an, du fängst an, er fängt an
wir fangen an, ihr fangt an, sie/Sie fangen an
3. aufstehen (nousta ylös)
ich stehe auf, du stehst auf, er steht auf
wir stehen auf, ihr steht auf, sie/Sie stehen auf

17b: Verbejä, jotka vaativat tietyn sijamuodon

1. Akkusatiivia vaativia verbejä mm.
an/rufen = soittaa jklle
besuchen = käydä tapaamassa
bitten = pyytää jltk jtk
finden = pitää jnak
fragen = kysyä jklta jtk
es gibt = on; löytyy
genießen = nauttia
kosten = maksaa
verlassen = lähteä jstk; jättää jtk

2. Datiivia vaativia verbejä mm.
befehlen = käskeä jtkta
danken = kiittää
drohen = uhrata
auf/fallen = herättää huomiota
ein/fallen = juolahtaa jkn mieleen
gefallen = miellyttää jkta
folgen = seurata
es geht = voida
gelingen = onnistua
glauben = uskoa
gratulieren = onnitella
helfen = auttaa
nützen = hyödyttää
raten = neuvoa
schaden = vahingoittaa
schmecken = maistua
trauen = luottaa
verbieten = kieltää
vor/kommen = tuntua jltk
zu/hören = kuunnella

3. Prepositioita vaativia verbejä mm.
auf (+ akk.) antworten = vastata
vor (+ dat.) Angst haben = pelätä jtk
aus (+ dat.) bestehen = koostua jstk
an (+ akk.) denken = ajatella jtk
sich an (+ akk.) erinnern = muistaa jtk
sich über (+ akk.) freuen = iloita
an (+ akk.) glauben = uskoa jhk
sich an (+ akk.) gewöhnen = tottua jhk
für (+ akk.) halten = pitää jtk jnak
sich um (+ akk.) handeln = olla kysymyksessä
es geht um (+ akk.) = on kysymyksessä jokin
sich für (+ akk.) interessieren = olla kiinnostunut jstk (tai harrastaa)
über (+ akk.) klagen = valittaa jtk
auf (+ akk.) an/kommen = riippua jstk
von (+ dat.) ab/hängen = riippua jstk
auf (+ akk.) reagieren = reagoida jhk
für (+ akk.) sorgen = huolehtia jstk
an (+ dat.) teil/nehmen = osallistua jhk
mit (+ dat.) vergleichen = verrata jtk jhk
sich auf (+ akk.) verlassen = luottaa jhk
auf (+ akk.) verzichten = luopua jstk
auf (+ akk.) warten = odottaa jtk
sich über (+ akk.) wundern = ihmetellä jtk
an (+ akk.) zurück/denken = muistella jtk

4. ”Wo-verbit”
(eli tekeminen tapahtuu jossakin.. sijamuoto on siis eri kuin suomen kielessä)

an/halten = pysähtyä
an/kommen = saapua
bauen = rakentaa
bleiben = jäädä; pysyä
erscheinen = ilmestyä
entstehen = syntyä; nousta
finden = löytää
gründen = perustaa
kaufen = ostaa
landen = laskeutua
suchen = etsiä
vergessen = unohtaa
sich versammeln = kokoontua
verschwinden = kadota
sich verstecken = piiloutua
willkommen = tervetuloa

PS. Verbit, joiden yhteydessä on mainittu ”sich”, ovat refleksiiviverbejä. Katso osio 23.

VINKKI: Esimerkiksi täältä löydät yhden harjoituksen näistä verbeistä.

14. Ajanmääreitä & eriävät yhdysverbit

AVAINLAUSEITA
Ich sehe jeden Abend fern.
Er steigt in Berlin aus.
Ruf mich an! Nächste Woche mache ich das.
Wann kommt der Zug an? Um halb eins.
Es ist viertel vor zehn. Er wird sofort ankommen.
Heute ist Montag. Am Wochenende fliege ich nach Deutschland.
Sie kommt heute um 10 Uhr zur Schule.
Einmal in der Woche fahre ich nach Helsinki.

Käymme nyt yleisiä ajanilmauksia saksaksi (mm. viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, yms.). Sitä ennen opetellaan lyhyt kielioppiasia (ns. eriävät yhdysverbit).

Eriävät yhdysverbit

Verbien preesenstaivutus opeteltiin osiossa 7 (ja modaaliapuverbit osiossa 12).

Saksassa on myös ”eriäviä yhdysverbejä”, joita emme ole vielä käsitelleet. Ne muodostuvat kahdesta osasta: verbiosasta + etuliitteestä (ab-, an-, auf-, aus-, ein-, fort-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu-, zurück- tai zusammen-). Esim. ”rufen” tarkoittaa yksinään ”huutaa”, mutta eriävä yhdysverbi ”an/rufen” tarkoittaa soittaa (puhelimella) & ”fangen” tarkoittaa mm. ottaa kiinni, mutta ”an/fangen” merkitsee ”aloittaa; alkaa” & ”stehen” = ”seisoa”, mutta ”auf/stehen” = ”nousta ylös”.

1. Perustilanne: Etuliite erotetaan verbistä ja se laitetaan lauseen loppuun. Verbi jää normaalille paikalleen. Er ruft seine Freundin an. (Hän soittaa ystävälleen.) Ruf mich an! (Soita minulle!) Wann fangen Sie an? (Koska aloitatte?)

2. Apuverbin kanssa: Apuverbi vie lauseessa verbin normaalipaikan ja eriävä yhdysverbi menee lauseen loppuun (ja osat pysyvät yhdessä!). Claudia muss jeden Tag um 9.00 Uhr aufstehen. (Claudian tarvitsee nousta joka päivä klo. 9.) Kannst du heute anfangen? (Voitko aloittaa tänään?) 

abfahren = lähteä; mennä pois — abwaschen = tiskata
anfangen = alkaa; aloittaa — ankommen = saapua; olla perillä
anrufen = soittaa (puhelimella) — aufstehen = nousta ylös
aufhören = lakata; loppua; päättyä — ausgehen = mennä ulos
aufräumen = siivota — aussprechen = ääntää
beibringen = opettaa — beitragen = avustaa; vaikuttaa
einkaufen = tehdä ostoksia — einladen = kutsua
einschlafen = nukahtaa — einsteigen = nousta, siirtyä kulkuneuvoon
fernsehen = katsoa tv:tä — fortfahren = ajaa pois; jatkua; kestää
fortgehen = lähteä; mennä pois — mitgehen = mennä mukaan
mitarbeiten = olla yhteistyössä — mitnehmen = viedä (mukaansa)
nachahmen = matkia — umsteigen = vaihtaa kulkuneuvoa
vorstellen = esitellä — weggehen = mennä pois
zuhören = kuunnella — zurückkommen = tulla takaisin

Harjoitus 14a: Käännä. Vastaukset.
1. Katson tv:tä joka ilta [jeden Abend].
2. Juna [der Zug] lähtee klo 10 [um 10.00 Uhr].
3. Andre, nouse nyt [jetzt] ylös!
4. Me vaihdamme [kulkuneuvoa] Helsingissä.
5. Herra Maurer soittaa vaimolleen.
6. Filmi alkaa klo 20.
7. Teemme ostoksia kaupungissa [in der Stadt].
8. Milloin juna saapuu?
9. Me kuuntelemme häntä [ihm].
10. Saanko esitellä?

Samalla tavalla käyttäytyvät esim. ”Rad fahren” = pyöräillä; ”Ski fahren” = hiihtää, jne. Harrastuksiin liittyvää sanastoa opettelemme myöhemmin lisää, osiossa 20.

Huomioi, että on paljon verbejä, jotka eivät erkane (ne alkavat liitteillä: be-, ent-, er-, ge-, ver- tai zer-). Esim. verlaufen (kulkea; kulua; kadota), vergeben (antaa anteeksi), verlieren (kadottaa), gewinnen (voittaa) …

Ajanmääreitä

Viikonpäivät

Montag (ma), Dienstag (ti), Mittwoch (ke)
Donnerstag (to), Freitag (pe), Samstag (la), Sonntag (su)

Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag.
am Montag (maanantaina)

Vinkki: Voit kuunnella tällä sivustolla viikonpäiviä ja kerrata samalla järjestysnumeroita.

Kuukaudet

Januar (tammikuu), Februar (helmikuu), März (maaliskuu)
April (huhtikuu), Mai (toukokuu), Juni (kesäkuu)
Juli (heinäkuu), August (elokuu), September (syyskuu)
Oktober (lokakuu), November (marraskuu), Dezember (joulukuu)

im Januar (tammikuussa)

Vinkki: Voit kuunnella kuukaudet täällä.

Vinkki: Kertaa osiosta 5 päivämäärien sanominen.
Kerro nyt esim. oma syntymäpäiväsi (der Geburtstag).

An welchem Tag gehen Sie? Wir gehen am vierten Mai.

Eilen ja tänään

heute = tänään; heute abend = tänä iltana
morgen = huomenna
übermorgen = ylihuomenna
gestern = eilen; gestern abend = eilen illalla
vorgestern = edellispäivänä
nächste Woche = ensi viikolla
letzte Woche = viime viikolla
jeden Tag = joka päivä

Harjoitus 14b: Käännä. Vastaukset.
1. Eilen oli [war] sunnuntai.
2. Eilen oli tiistai.
3. Tuleeko hän perjantaina vai [oder] lauantaina?
4. Huomenna on torstai.
5. He tulevat maanantaina.
6. Ylihuomenna on keskiviikko.

Vuorokaudenajat

vom Morgen bis zum Abend = aamusta iltaan
am Morgen = aamulla (der Morgen, -de = aamu)
morgens = aamuisin; diesen Morgen = tänä aamuna
jeden Morgen = joka aamu; früh am Morgen = aikaisin aamulla
zu Mittag = keskipäivällä (der Mittag, -e = keskipäivä; puolipäivä)
mittags = keskipäivisin
am Nachmittag = iltapäivällä (der Nachmittag, -e = iltapäivä)
nachmittags = iltapäivisin
am Abend = illalla (der Abend, -e = ilta)
abends = iltaisin; am Abend vorher = edellisiltana
in der Nacht = yöllä (die Nacht, -e+ = yö)
nachts = öisin
in der Nacht von Donnerstag auf Freitag = to ja pe välisenä yönä

Harjoitus 14c: Keksi muutamia lauseita, joissa kerrot mitä teet mihinkin vuorokaudenaikaan. Muista kiinnittää aina huomiota siihen, että sanajärjestyksesi on oikea (ks. osio 9).

Muita ajanmääreitä

später = myöhemmin
jetzt = nyt; sofort = heti
gleich = kohta; bald = pian
immer = aina; oft = usein
manchmal / gelegentlich / dann und wann = silloin tällöin
nie = ei koskaan
eben = äskön
lange = kauan
damals = silloin
noch = vielä
zuerst = ensin
danach = sen jälkeen
dann = sitten
im allgemeinen / gewöhnlich / normalerweise = yleensä; tavallisesti
selten = harvoin

Tunnit ja minuutit

die Sekunde, -n = sekunti
die Minute, -n = minuutti
die Stunde, -n = tunti
der Tag, -e = päivä
die Woche, -n = viikko
der Monat, -e = kuukausi
das Jahr, -e = vuosi

Vuodenajat

der Frühling, -e = kevät
der Sommer, – = kesä
der Herbst, -e = syksy
der Winter, – = talvi

im Sommer = kesällä

Opettele kertomaan lempivuodenaikasi, esim.:
Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit.
Opettele myös kysymään, koska keskustelukumppanisi yleensä lomailee.
Wann gehen Sie meistens auf Urlaub? Ich gehe meistens im…

Mitä kello on?

Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es?
Es ist…

Uhr-sanan käyttö ei ole pakollista, vaan sen voi hyvin jättää pois.
Es ist zwölf (Uhr).
Es ist eins. / Es ist ein Uhr.

nach = yli
Es ist zehn nach zwei. = klo 14.10/2.10
halb = puoli
Es ist halb fünf. = klo 16.30/4.30
vor = vaille
Es ist zwanzig vor drei. = 2.40/14.40
Viertel = vartti
Es ist Viertel vor vier. = klo 15.45/03.45

Silloin kun kellonaika ilmoitetaan 24 tunnin mukaan (viralliset tilanteet), ”Uhr”-sana tulee tunnin ja minuuttien väliin:
17.30 siebzehn Uhr dreißig
21.15 einundzwanzig Uhr fünfzehn

Lukusanoja voit tarvittaessa kertailla osiosta 5

Harjoitus 14d: Mitä kello on? Käännä. Vastaukset.
1. Es ist zehn nach drei.
2. Es ist Viertel vor zehn.
3. Es ist fünf Uhr.
4. Es ist Viertel nach neun.
5. Es ist einundzwanzig Uhr fünf.
6. Klo 8.10.
7. Kello on puoli 3.
8. Klo 9.15.

Vinkki: Myös about.comin sivuilla voit tehdä testin, kuinka hyvin kellonajat sinulta nyt saksaksi sujuvat! Myös täällä voit kellonaikoja harjoitella.

Harjoitus 14e: Täydennä prepositio. Vastaukset.
Wann? …
1. ___ Montag
2. ___ August
3. ___ Sommer
4. ___ Nacht
5. ___ 6 Uhr
6. ___ Abend
7. ___ Morgen
8. ___ Winter

7. Verbien preesenstaivutus

Tässä osiossa opit verbien preesenstaivutuksen. Opit jo aiemmin osiossa 4, miten verbit sein ja haben taipuvat; kertaa ne! Saksassa on verbeillä neljä aikamuotoa, mutta nyt opettelemme vain preesensin.

Säännölliset verbit

1. Katso, mikä verbin vartalo on. Sen saat, kun erotat verbin perusmuodosta -en-päätteen (joillakin verbeillä pelkkä -n).

esimerkiksi:  machen > verbin vartalo on: mach

2. Lisää tähän vartaloon persoonapääte (lihavoitu). Opettele päätteet heti hyvin!

machen – tehdä
ich mache
du machst
er/sie/es macht
wir machen
ihr macht
sie/Sie machen

Harjoitus 7a: Taivuta nyt verbit ”studieren” (opiskella), ”spielen” (pelata; leikkiä), ”kommen” (tulla), ”gehen” (mennä) ja ”wohnen” (asua). Lisää päätteet huolellisesti verbin vartaloon. Jos haluat varuilta tarkistaa, voit tehdä sen esim. Verbixissä.

* Verbit, joiden vartalo päättyy t- tai d-kirjaimeen tai konsonanttiyhtymään, saavat yksikön 2. ja 3. persoonassa sekä myös monikon 2. persoonassa päätteeseen ylimääräisen e:n. Katso esimerkki.

Esim. arbeiten (tehdä työtä)
ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie/Sie arbeiten

* Jos verbin vartalon viimeinen kirjain on s, z tai se loppuu kirjainyhdistelmään -sch, yksikön 2. persoonan pääte on pelkkä -t. Tällöin siis yksikön 2. persoona, yksikön 3. persoona ja monikon 2. persoona ovat keskenään samanlaisia. Katso esimerkki.

Esim. tanzen (tanssia)
ich tanze, du tanzt, er/sie/es tanzt
wir tanzen, ihr tanzt, sie/Sie tanzen

Harjoitus 7b: Taivuta nyt verbit ”warten” (odottaa), ”öffnen” (avata) ja ”reisen” (matkustaa). Ole tarkkana!

* Muutamille -el ja -er-loppuisille verbeille tulee monikon 1. ja 3. persoonissa vain pääte -n.

wandern (vaeltaa)
ich wandere, du wanderst, er/sie/es wandert
wir wandern, ihr wandert, sie/Sie wandern

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisillä (vahvoilla verbeillä) on poikkeava taivutus yksikön 2. ja 3. persoonassa. Näillä persoonilla infinitiivin vokaali muuttuu seuraavien esimerkkien mukaisesti:

  • e > i — geben, er gibt
  • e > ie — sehen, er sieht
  • a > ä — fahren, er fährt
  • au > äu — laufen, er läuft

sehen (nähdä)
ich sehe, du siehst, er/sie/es sieht
wir sehen, ihr seht, sie/Sie sehen

fahren (matkustaa, ajaa; kuljettaa)
ich fahre, du fährst, er/sie/es fährt
wir fahren, ihr fahrt, sie/Sie fahren

laufen (juosta, kulkea; kävellä)
ich laufe, du läufst , er/sie/es läuft
wir laufen, ihr lauft, sie/Sie laufen

essen (syödä)
ich esse, du isst, er/sie/es isst
wir essen, ihr esst, sie/Sie essen

nehmen (ottaa) ~ huomioi tämä 
ich nehme, du nimmst, er/sie/es nimmt
wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen

Harjoitus 7c: Taivuta nyt nämä verbit. Muutos koskee siis vain yksikön 2. ja 3. persoonaa.
1. ”lesen” (lukea), jossa e -> ie
2. ”sprechen” (puhua) & ”helfen” (auttaa), jossa e -> i
3. ”schlafen” (nukkua) & ”fallen” (pudota; kaatua) & ”tragen” (kantaa) &
”waschen” (pestä) & ”halten” (pitää [kiinni]), jossa a -> ä.

Opettele vielä verbi ”wissen” (tietää)
ich weiß, du weißt, er/sie/es weiß,
wir wissen, ihr wisst, sie/Sie wissen

.. sekä verbi ”werden” (tulla joksikin)
ich werde, du wirst, er/sie/es wird
wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden

sekä ”mögen” (tykätä) ~ opettelemme tätä myöhemmin, on modaaliapuverbi
ich mag, du magst, er/sie/es mag,
wir mögen, ihr mögt, sie/sie mögen

Harjoitus 7d: Kun olet opetellut kaikki edellä olevat kunnolla, voit siirtyä tähän harjoitukseen. Täydennä kaikista annetuista verbeistä preesensin yksikön 3. persoonan muoto. Joukossa on sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä. Vastaukset.
fliegen (lentää) -> er ______
essen (syödä) -> er ______
kommen (tulla) -> er ______
heißen (olla nimeltään) -> er ______
lesen (lukea) -> er ______
nehmen (ottaa) -> er ______
schreiben (kirjoittaa) -> er ______
sein (olla) -> er ______
wissen (tietää) -> er ______
schlafen (nukkua) -> er ______
sehen (nähdä) -> er ______
sprechen (puhua) -> er ______
beginnen (alkaa; aloittaa) -> er ______
denken (ajatella) -> er ______
geben (antaa) -> er ______
gehen (kävellä) -> er ______
haben (omistaa) -> er ______
fallen (pudota; kaatua) -> er ______
finden (löytää) -> er ______
kennen (tuntea) -> er ______
tun (tehdä) -> er ______
waschen (pestä) -> er ______
singen (laulaa) -> er ______
schwimmen (uida) -> er ______
sitzen (istua) -> er ______
treffen (tavata) -> er ______
trinken (juoda) -> er ______
halten (pitää [kiinni]) -> er ______
verstehen (ymmärtää) -> er _________

Harjoitus 7e: About.com on koonnut sivuilleen 50 yleistä saksan verbiä. Kirjoita jokainen verbi itsellesi ylös ja perään suomennos (käytä sanakirjoja apuna) sekä huomautus, jos verbi taipuu jotenkin epäsäännöllisesti. Voit myös pelata toisaalla peliä, jossa pitää yhdistää verbin infinitiivi oikeaan kuvaan; hyvä oppimistapa erityisesti niille, joilla on hyvä kuvamuisti.

VINKKI: Tämän blogin 7. Extra-osiosta löydät myös paljon verbejä taivutuksineen!

Harjoitus 7f: Täydennä verbi oikeassa muodossa. Vastaukset.
1. Ich _______ Deutsch. _________ du Deutsch? (Puhun [sprechen] saksaa. Puhutko…)
2. Ich ______ dich. (Rakastan [lieben] sinua.)
3. Ich _______ morgen nach Deutschland. (Matkustan [fahren] aamulla Saksaan.)
4. Was _______ wir jetzt? (Mitä me nyt teemme [machen]?)
5. Sie ________ sehr schön. (Te laulatte kauniisti.)
6. Ich ____ Deutscher. (Olen [sein] saksalainen.)
7. _________ ihr Basketball? (Pelaatteko [spielen] te koripalloa?)
8. _________ du am Samstag? (Työskenteletkö [arbeiten] lauantaina?)
9. Er ______ nach Finnland. (Hän matkustaa [fahren] Suomeen.)
10. Wo ______ du? Wo ________ Sie? (Missä asut [wohnen]? Missä Te asutte?)
11. Sie ____, was sie ______. (Hän sanoo [sagen], mitä ajattelee [denken].)
12. Er _______ Italienisch. (Hän puhuu italiaa.)
13. Wann _______ er nach Italien? (Milloin hän matkustaa [reisen] Italiaan?)
14. Ich _____ Durst. Ihr _____ zwei Katzen. (Minulla on jano. Teillä on 2 kissaa.)
15. Er ________, was er will. (Hän tietää [wissen], mitä haluaa].)

Vinkki: Voit tehdä about.comin sivuilla lyhyen 10 kohdan verbitestin.

Vinkki: Myös German.netissä voit harjoitella verbien taivutusta preesensissä.

HUOMAA, että tällä sivulla on mainittu vain osa epäsäännöllisesti taipuvista verbeistä. Jos törmäät uuteen verbiin, selvitä miten se taipuu. Käytä hyväksesi sanakirjoja tai netin verbitaulukoita (blogin sivupalkissa linkkejä ilmaisille sivustoille). Monet sivut ovat englanninkielisiä, mutta sillä ei ole merkitystä (”Simple present” on tämä preesenstaivutus, mitä tällä sivulla on opeteltu).

Sanakirjoissa verbit on usein annettu seuraavan esimerkin mukaisella tavalla:
geben v [gibt, gab, hat gegeben]
1. antaa (ojentaa, tarjota), luovuttaa (antaa, jättää), …

> Verbin perusmuodon perässä olevat kolme taivutusta ovat siis yksikön 3. persoonan preesens (näet, että se on epäsäännöllinen, joten tiedät siis myös yksikön 2. persoonan menevän samalla tavalla [du gibst]), imperfekti ja perfekti.

*

Aihepiiriin liittyvää:

– Opettelemme modaaliapuverbejä ja käskymuotoa osiossa 12.
– Eriäviä yhdysverbejä opettelemme osiossa 14.
– Menneitä aikamuotoja opettelemme osiossa 21.

4. Persoonapronominit & olla & omistaa

AVAINLAUSEITA
Ich bin Leo. Ich bin 20 Jahre alt.
Wer bist du?
Frau Bach ist Lehrerin.
Ich habe Hunger. Sie hat Fotografieren als Hobby. 
Wir haben zwei Kinder.

Tässä osiossa käydään läpi persoonapronominit sekä verbit olla (sein) ja omistaa (haben). Harjoituksissa opetellaan paljon verbejä, sillä niiden osaaminen on tärkeää. Muista aina lukea esimerkkilauseita ääneen – ja paina myös niissä esiintyviä sanoja mieleesi!

Persoonapronominit

ich = minä
du = sinä
er = hän (miesp.); se
sie = hän (naisp.); se
es = se (neutraali); hän
wir = me
ihr = te
sie = he
Sie = Te (teitittely; yhden tai useamman)

Huomioi siis; käytä
du (sinä) sinutellessa yhtä henkilöä
ihr (te) sinutellessa useampaa henkilöä
Sie (Te) teititellessä yhtä tai useampaa henkilöä
sie (naisp. hän/se TAI he)

Täsmennyksiä (ks. tarkemmin osion 6 loppu):
er = hän, kun puhutaan miespuolisesta henkilöstä / se, kun puhutaan der-sukuisesta asiasta
sie = hän, kun puhutaan naispuolisesta henkilöstä / se, kun puhutaan die-sukuisesta asiasta
es = hän, jos kyseessä das-sukuinen ihmistä ilmaiseva sana / se, jos kyseessä das-sukuinen asia

Vinkki: Tee tämä kuuntelu- ja kirjoitustehtävä persoonapronomineista.

Olla-verbi (sein) preesensissä

Olla-verbi on epäsäännöllisesti taipuva verbi, joten se täytyy opetella heti hyvin ulkoa.

ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie / Sie sind

Esimerkkilauseita:

Sind Sie Herr Müller? (Oletteko Te herra Müller?)
Er ist in Berlin. Wo bist du? (Hän on Berliinissä. Missä sinä olet?)
Ich bin nicht Anna. (Minä en ole Anna.)
Wer bist du? Wer sind Sie? (Kuka sinä olet? Kuka Te olette?)
Das ist mein Freund Axel. (Tämä on ystäväni Axel. – mein, kun kyseessä maskuliini)
Das ist meine Mutter. (Tämä on äitini. – meine, kun feminiini; näitä opetellaan osiossa 8.)
Ich bin glücklich. (Olen onnellinen.)
Bist du traurig? (Oletko sinä surullinen?)
Nein, ich bin nicht traurig. (Ei, en ole surullinen.)
Wie alt sind Sie? (Kuinka vanha Te olette?)
Ich bin 20 Jahre alt. (Olen 20 v. – opit numerot osiossa 5)
Mein Hobby ist Joggen. (Harrastukseni on lenkkeily.)
Meine Hobbys sind Reisen und Surfen im Internet. (.. matkailu ja netissä surffailu.)
Ich bin Bäcker von Beruf. (Olen leipuri [mies] ammatiltani. – ks. tarkemmin ammateista osio 15!)
Ich bin Bäckerin von Beruf. (Olen leipuri [nainen] ammatiltani.)
Herr Müller ist Lehrer und Frau Müller ist Lehrerin. (Herra M on opettaja ja…)
Was ist das? (Mikä tämä on?)

Harjoitus 4a: Lisää oikea muoto olla (sein) -verbistä. Vastaukset
1. Er ___ Lehrer (opettaja). 
2. Das ___ mein Sohn (poika) Mathias.
3. Ich ___ nervös (hermostunut).
4. Du ___ Sabine.
5. Anna und Michaela ___ Schüler (koululaisia).
6. Ich ___ krank (sairas).
7. Sie (hän) ___ Student (opiskelija).
8. Susanna ___ kein Deutscher (ei ole saksalainen).
9. Mein Hobby ___ Lesen (harrastukseni on lukeminen).
10. Was ___ Sie von Beruf? (Mikä Te olette ammatiltanne?)
11. ___ wir krank? Ihr ___ krank.
12. Du ___ nicht dumm (tyhmä).
13. Die Kinder ____ nett (lapset ovat mukavia).
14. Er ___ nicht da (täällä).
15. Der Hund ___ schwarz (koira on musta).

Huom! OMISTAA-verbinä käytetään verbiä ”haben”, joka taipuu seuraavasti:
ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie/Sie haben

Esimerkkilauseita (perhesanastoa opit enemmän osiossa 8):
Sie hat zwei Kinder. (Hänellä on kaksi lasta.)
Ich habe keine Kinder. (Minulla ei ole lapsia.)
Hast du ein Hobby? (Onko sinulla harrastusta?)
Haben Sie Kinder? (Onko Teillä lapsia?)
Wir haben einen Sohn. (Meillä on yksi poika.)
Sie haben eine Tochter. (Heillä on yksi tytär.)
Wir haben zwei Töchter/Söhne. (Meillä on kaksi tytärtä/poikaa.)

Harjoitus 4b: Nyt osaat jo paljon sanastoa itsestäsi kertomiseen. Lue esimerkit ja kerro sitten itsestäsi samalla tavalla.
1.) Mein Name ist Martina. Ich bin 30 Jahre alt. Mein Hobby ist Joggen. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Mein Mann [mies] heißt Hubert. 2.) Ich bin Hans und Irene ist meine Frau [vaimo]. Wir haben zwei Kinder. Ich bin 40 Jahre alt und Koch von Beruf. 

Käymme myöhemmin läpi verbien taivutusta osiossa 7.
Muistat ehkä kuitenkin osiosta 3 muutamia erilaisia verbimuotoja. Tässä niistä joitakin:
Wie heißt du? Wie heißen SieIch heiße… Er heißt
Woher kommst du? Woher kommen SieIch komme aus… Er kommt aus…
Wo wohnst duIch wohne in…Er wohnt

Voit siis nyt jo painaa mieleesi, millaisia päätteitä verbeissä eri persoonilla on!

Harjoitus 4c: Kerrataan hieman jo opittuja verbejä. Täydennä; vastaukset.
1. Wie ______ du? (Mikä nimesi on?)
2. Ich ____ Hans. Ich ____ 15 Jahre alt.
3. Sie ____ meine Schwester. (Hän on siskoni.)
4. Ihr _____ kein Geld. (Teillä ei ole rahaa.)
5. Das Mädchen ___ schön. (Tyttö on kaunis.) Wie ______ sie? (Mikä hänen nimensä on?)
6. Wir ______ keine Zeit. (Meillä ei ole aikaa.)
7. Ich ____ Hunger. / Wir ______ Hunger. (Minulla/meillä on nälkä.)
8. Sie ____ einen Bruder. (Hänellä on veli.)
9. Von Beruf ___ ich Lehrer. (Ammatiltani olen opettaja.)
10. _____ du einen Hund? (Onko sinulla koira?)
11. Es ____ mein Buch. (Se on minun kirjani.)
12. ______ du Irene? (Oletko nimeltäsi Irene?)
13. Sie _______ zwei Töchter. (Heillä on kaksi tytärtä.)
14. Ich ______ allein. (Asun yksin.)
15. Wir ______ traurig. (Me olemme surullisia.)
16. Wir ______ keine Tiere zu Hause. (Meillä ei ole eläimiä kotona.)
17. Ich ___ kaputt. (Olen väsynyt.)
18. Julia Roberts ______ aus den USA. (J.R. on kotoisin USA:sta.)
19. Sie ____ Tanzen als Hobby. (Hänen harrastuksensa on tanssi.)
20. Er ___ verheiratet und ___ drei Kinder. (Hän on naimisissa ja hänellä on 3…)
21. Meine Eltern ________ Thomas und Helene. (Vanhempani ovat nimeltään…)
22. Ich ___ 18 Jahre alt.
23. Meine Frau ______ Ulrike. (Vaimoni on nimeltään…)
24. Mein Name _____ Thomas.
25. Wo _______ Sie? Ich _____ in Berlin. (Missä Te asutte? Asun…)
26. Andre ______ in Berlin. Er ____ Deutscher. (Andre asuu Berliinissä. Hän on…)
27. ______ du einen Führerschein? (Onko sinulla ajokorttia?)
28. ________ Sie Kinder? (Onko Teillä lapsia?)
29. Martin _______ in Österreich. (Martin asuu Itävallassa.)
30. Ich _______ keine Zeit. (Minulla ei ole aikaa.)
31. Wir _____ zu spät. (Me olemme myöhässä.)
32. Du _____ nervös. (Olet hermostunut.)
33. Du _________ aus Schweden! (Sinä tulet Ruotsista!)
34. Ihr ______ zwei Stunden Schule. (Teillä on kaksi tuntia koulua.)
35. Wie ______ es Ihnen? (Mitä Teille kuuluu?)
36. Das ____ Frau Dressel. (Tässä on rouva Dressel.)
37. Wie ____ ihr Name? (Mikä Teidän nimenne on?)
38. Ich _____ Journalist. (Olen toimittaja.)
39. Wir _______ jetzt hier. (Me olemme nyt tässä.)
40. Wo ____ die Toilette? (Missä wc on?)